euportal twitter euportal facebook

Pečat odličnosti tudi Slovencu

24.4.2017-Evropska komisija je prvič podelila pečate odličnosti več kot 2.300 raziskovalcem kot priznanje za visoko kakovost njihovih raziskovalnih predlogov v sklopu ukrepov Marie Skłodowske-Curie (MSCA). Potrdila so prejeli vsi raziskovalci, katerih individualni predlogi za štipendiranje iz MSCA leta 2016 so dosegli vsaj 85 %, vendar zaradi močne konkurence v programu MSCA niso mogli dobiti finančne podpore. Raziskovalci lahko prejeti pečat odličnosti izkoristijo za nadaljevanje svoje kariere in v podporo pri iskanju drugih možnosti financiranja na regionalni ali nacionalni ravni. Ciper in Češka bosta izkoristila Evropski socialni sklad, da bi uvedla sheme financiranja v podporo prejemnikom pečata, o podobnih pobudah pa razmišljajo tudi organi na Hrvaškem, v Sloveniji in na Poljskem. Nekatere druge države so se odločile, da ne bodo uvajale posebnih shem financiranja, ampak prejemnike pečata spodbujajo, da uporabijo obstoječe sheme. Slovenec Andrej Ondracka je prav tako med prejemniki nagrade.

More: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1085_en.htm

Source : EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>