euportal twitter euportal facebook

Razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus

24.10.2018 – Evropska komisija je danes objavila razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 2019. Na voljo bo 300 milijonov evrov več sredstev kot leta 2018, kar pomeni 10-odstotno povečanje. Od predvidenih treh milijard evrov za naslednje leto je 30 milijonov evrov namenjenih za t. i. evropske univerze.

Za sredstva v okviru razpisa za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 2019 se lahko prijavi vsak javni ali zasebni subjekt, dejaven na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega se lahko prijavijo tudi skupine mladih, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, vendar ne tvorijo mladinske organizacije. Komisija je danes skupaj z razpisom objavila tudi Vodnik za prijavitelje Erasmus+ v vseh uradnih jezikih EU. V vodniku so na voljo podrobnejše informacije o vseh priložnostih programa Erasmus+ v letu 2019 za študente, osebje, praktikante, učitelje, prostovoljce itn.

Kot del prizadevanj za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 je Komisija predlagala vzpostavitev mreže evropskih univerz v Evropski uniji. V okviru razpisa za zbiranje predlogov za leto 2019 bo Komisija začela izvajati pilotni program, ki bo podprl šest zvez evropskih univerz, pri čemer bodo v vsaki vsaj tri visokošolske institucije iz treh držav. Namen je spodbujati okrepljeno evropsko identiteto, povečati odličnost in prispevati k večji konkurenčnosti evropskih visokošolskih institucij. Prijavitelji morajo vloge za nepovratna sredstva za zveze, ki se bodo začele med 1. septembrom in 1. decembrom 2019, vložiti pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo do 28. februarja 2019. Druga pilotna faza bo predvidoma sledila leta 2020, cilj pa je oblikovati 20 zvez evropskih univerz do leta 2024.

Program Erasmus+ je v dobrih 30 letih omogočil študij, usposabljanje ali učenje v tujini več kot 9 milijonom študentov, članov osebja, učencev, vajencev in prostovoljcev. Tako so se bolje seznanili z Evropo in izboljšali svoje možnosti na trgu dela v prihodnosti. Sedanji program Erasmus+ s proračunom v višini 14,7 milijarde evrov se izvaja v obdobju 2014–2020. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>