euportal twitter euportal facebook

Razpisi september 2019

Digitalna transformacija podjetji

Namen razpisa bo spodbuditi podjetja k celostni digitalni transformaciji poslovnih procesov, izdelkov, storitev. Eden izmed ciljev razpisa bo tudi uvedba funkcije informacijskega menedžerja v podjetjih.

Upravičeni stroški: zunanji stroški za izboljšanje tehnične opremljenosti podjetji (strojna in programska oprema), ki bo omogočila boljše digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave z vidika: izkušenj kupcev; učinkovitega zbiranja, obdelave ter vizualizacije podatkov; razvoja procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje; vpeljave digitalnih poslovnih modelov; razvoje digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: do 100.000,00 EUR na podjetje.

Usposabljanje podjetij v tujini

Namen razpisa bo spodbujanje udeležbe v trimesečnem programu usposabljanja v tujini v obliki mentorstev, mreženja, priprave na naložbe tveganega kapitala.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Kar nekaj nepovratnih sredstev bo tudi letos namenjenih za turizem.

Energetske sanacije v turizmu

Namen razpisa bo spodbujanje ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi.
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma ter s sedežem oz. PE na celotnem območju vzhodne kohezijske regije ter na obmejnih problemskih območjih zahodne kohezijske regije, kamor spadajo občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 70 % oz. maksimalno 200.000,00 EUR – po pravilu de minimis.

Integralni turistični produkti 2019

Namen razpisa je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi marketinške aktivnosti za promocijo inovativnih integralnih turističnih produktov.

Upravičeni stroški: vsi stroški zunanjih storitev, ki so vezani na razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje (podoba vsebin), digitalno prenovo obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter oglaševanje.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 70 % oz. maksimalno 200.000,00 EUR – po pravilu de minimis.

Mlada podjetja na problemskih območjih 2020–2021

Namen razpisa je sofinanciranje zagona novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih: Pokolpje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje ter obmejna problemska območja.

Upravičenci:  MSP podjetja, mlajša od 18 mesecev.

Višina subvencije: med 20.000,00 in 40.000,00 EUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>