euportal twitter euportal facebook

Skupina ELS ponuja prakso

Skupina ELS ponuja tri mesečno prakso. Praktikanti za kritje življenjskih stroškov v Bruslju prejemajo mesečno nadomestilo v višini 1000 EUR. V času opravljanja prakse se lahko udeležijo enega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Skupina ELS posebej krije stroške službenih potovanj (potne stroške in stroške namestitve). Skupina krije tudi nezgodno zavarovanje, praktikanti pa morajo pred začetkom prakse predložiti dokazilo o zdravstvenem zavarovanju.Mentorji praktikantom so administratorji iz sekretariata skupine ELS.

Pogoji za kandidate

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, ali vsaj šestim zaključenim semestrom na univerzi ali enakovredni visokošolski ustanovi, potrjenim z ustreznim dokazilom.  Odlično znanje najmanj enega uradnega jezika EU in dobro znanje drugega uradnega jezika EU.Skupina ELS zaposluje po načelu enakih možnosti in spodbuja prijave mladih invalidov, ki izpolnjujejo navedene zahteve.

 Rok prijave :

Obdobje prakse Rok za prijavo
Januar–marec 1. november
April–junij 1. februar
September–december 1. julij

 Postopek prijave:

Ø  ustrezno izpolnjeno in podpisano prijavnico,

Ø  kopijo diplome in dokazil;

Ø  dokazilo o znanju jezikov;

Ø  priporočilo lokalnega, regionalnega, državnega ali evropskega politika, ki je član katere od strank skupine ELS/EPP;

Ø  priporočilo univerze.

Skenirano prijavnico v obliki PDF v eni datoteki skupaj s skeniranimi zahtevanimi dokazili v obliki PDF v drugi enotni datoteki je treba do navedenega datuma poslati na elektronski naslov Epp-Stages@europarl.europa.eu. Prosijo, da v zadevi elektronske pošte navedete ime in obdobje prakse.Dodatne podrobnosti o praksah skupine ELS najdete v pravilih.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>