euportal twitter euportal facebook

Tekmovanje za mlade

Evropska komisija je v okviru razprave o prihodnosti Evrope objavila videonatečaj digitalni jutri. Mlade v starosti 16–25 let iz EU, Islandije, Lihtenštajna in Norveške vabi, da ustvarijo video o digitalni viziji za leto 2025. Prispevki lahko obravnavajo digitalne teme – od pametnih mest in robotike do digitalne demokracije. Lahko gre za izmišljene zgodbe, animacije ali videobloge. Pet nagrajencev bo junija povabljenih na digitalno skupščino na Malti, kjer bodo lahko predstavili svoje izdelke in se o njih pogovorili z evropskimi političnimi odločevalci. Natečaj poteka v sklopu nedavno začete vseevropske razprave na podlagi bele knjige o prihodnosti Evrope v obdobju, ko namerava Komisija tudi pregledati strategijo enotnega digitalnega trga iz leta 2015. Več :http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-864_en.htm

Vir : EC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>