euportal twitter euportal facebook

Ustvarjalna Evropa – razpis

18.9.2017-Evropska komisija je v okviru svojega programa za kulturni in ustvarjalni sektor za zbiranje predlogov za financiranje projektov nadnacionalnega sodelovanja v okviru evropskega leta kulturne dediščine 2018. Razpis je poziv kulturnim organizacijam, kot so koncertne hiše, opere in gledališča po Evropi, da se vključijo v dejavnosti ob evropskem letu kulturne dediščine ter okrepijo občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Projektom naj bi bilo skupaj namenjenih 5 milijonov evrov. Komisija bo dala prednost projektom, ki poudarjajo ozaveščanje in komunikacijske dejavnosti ali pa bodo imeli dolgoročni učinek. Projekti se morajo začeti med januarjem in septembrom 2018, trajajo pa lahko do 24 mesecev. Rok za oddajo predlogov je 22. november 2017.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>