euportal twitter euportal facebook

30 obletnica programa Erasmus

Evropska komisija je 26. januarja 2017 začela kampanjo ob 30-letnici programa EU na področju izobraževanja in usposabljanja Erasmus (od leta 2014 Erasmus+). Ob tej priložnosti je predstavila letno poročilo o programu Erasmus+ za leto 2015, ki kaže, da je v tem letu 678.000 Evropejkam in Evropejcem, kar je največ doslej, omogočil študij, usposabljanje, delo in prostovoljstvo v tujini. EU je v več kot 19.600 projektov, v katere je vključenih 69.000 organizacij, vložila 2,1 milijarde evrov. Rezultati kažejo tudi, da je program na dobri poti, da doseže svoj cilj in med letoma 2014 ter 2020 podpre 4 milijone ljudi.

Leta 2015 se je program Erasmus+ še dodatno razširil, saj je visokošolskim ustanovam prvič omogočil, da več kot 28.000 študentk in študentov ter osebja pošljejo v države zunaj EU in jih iz njih sprejmejo. Francija, Nemčija in Španija ostajajo na vrhu lestvice držav pošiljateljic, medtem ko Španija, Nemčija in Združeno kraljestvo sprejmejo večino udeležencev programa Erasmus+. Povratne informacije od udeležencev potrjujejo, da je čas, preživet v tujini s programom Erasmus+, dobra naložba: 94 % jih meni, da so izboljšali svoja znanja in spretnosti, 80 % pa, da so si povečali svoje zaposlitvene možnosti. Tretjini študentk in študentov, ki opravljajo prakso v tujini prek programa Erasmus+, gostiteljsko podjetje ponudi delovno mesto. Poročilo vsebuje tudi pregled ukrepov, ki jih je Komisija sprejela za prilagoditev programa Erasmus+, da bi EU in državam članicam pomagala pri reševanju družbenih izzivov, kot je vključevanje beguncev in migrantov. Sistem spletne jezikovne podpore je bil na primer podaljšan, da bi ga v naslednjih treh letih lahko izkoristilo 100 000 begunk in beguncev; za to so na voljo 4 milijoni evrov. Cilj je zlasti mladim omogočiti dostop do izobraževalnih sistemov držav gostiteljic in razvijanje njihovih znanj in spretnosti.

V okviru kampanje ob 30. Letnici Erasmus+ se bodo v letošnjem letu zvrstili številni dogodki na evropski, nacionalni in lokalni ravni, da bi izpostavili pozitivne učinke programa Erasmus+. Hkrati bo to priložnost za razpravo o tem, kako bi se moral program razvijati v prihodnje. V zadnjih 30 letih so program Erasmus+ in njegovi predhodniki podprli več kot 5 milijonov študentov in študentk, pripravnikov in pripravnic ter prostovoljcev in prostovoljk, pa tudi izmenjave osebja ter mladinske izmenjave, kar skupno znaša 9 milijonov ljudi.

Več :http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-82_sl.htm

Source: EC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>