euportal twitter euportal facebook

Izredni sestanek Sveta EU

Zaradi tragičnih dogodkov v Parizu je luksemburško predsedstvo v sodelovanju s francoskimi oblastmi 20. 11. 2015 sklicalo izredno sejo Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Notranji ministri so najprej izrazili zgražanje nad gnusnimi terorističnimi napadi 13. Novembra 2015 v Parizu in izrazili globoko sožalje žrtvam napada, njihovim družinam in prijateljem.

Notranji ministri so sprejeli številne sklepe, ki naj bi pomagali pri boju proti terorizmu.

Svet tako ponovno izpostavlja nujnost uvedbe ambicioznega načrta o Evropski evidenci o potnikih (PNR – personal name record) pred koncem leta 2015. Ta evidenca bi morala vsebovati informacije o notranjih letih, na področju njene uporabe, podatki pa bi morali biti shranjeni  v nezamaskirani obliki, dovolj dolgo obdobje, nanašati pa se ne bi smeli zgolj na kazniva dejanja nadnacionalne narave.  Svet nadalje pozdravlja sprejetje uredbe o skupnih standardih za onesposobitev orožja in pozdravlja predlog Komisije o predlogu za revizijo sedanje direktive o strelnem orožju.

Za okrepitev nadzora na zunanjih mejah bi morale države članice nemudoma začeti izvajati potrebne sistematične in usklajene kontrole na zunanjih mejah, vključno s preverjanji posameznikov, ki uživajo pravico do prostega gibanja in, v okviru sedanje migracijske krize, izvajajo sistematično registracijo, vključno z odvzemom prstnih odtisov, od vseh državljanov tretjih držav, ki nezakonito vstopajo v schengensko območje.

Svet prav tako poziva Komisijo, naj posodobi svoje predloge o “pametnih mejah” in predstavi predlog za spremembo Zakonika o schengenskih mejah, za zagotovitve sistematične kontrole državljanov EU, vključno s preverjanjem biometričnih podatkov v ustreznih podatkovnih bazah na zunanjih mejah Schengenskega območja.

Svet se je odločil, da okrepi sodelovanje na področju kazenskega pregona, in poziva Komisijo, naj predstavi predloge za okrepitev, uskladitev in povečanje pristojnosti med enotami za finančni nadzor, z namenom povečanja uspešnosti in učinkovitosti v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Svet tudi poziva države članice, naj uporabijo Sklad za notranjo varnost, za podporo pri izvajanju teh sklepov in začnejo prednostno izvajati ukrepe za ta namen v okviru nacionalnih programov. Poziva pa tudi Komisijo, naj prednostno uredi financiranje v okviru centralno upravljanih skladov za nalogo, opredeljene v teh sklepih, vključno z operativnimi stroški.

Vir: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>