euportal twitter euportal facebook

Komisija mobilizirala dodatna sredstva za Grčijo

Po dogovoru, ki je začrtal pot za nov podporni program Grčiji je Evropska komisija razkrila načrte za nadaljnjo pomoč Grčiji, s katerimi namerava izboljšati črpanje EU sredstev. Kot je bilo dogovorjeno na vrhu evro skupine  12. in 13. julija, naj bi to pomagalo mobilizirati več kot 35 milijard evrov do leta 2020, ki naj bi podpirali grško gospodarstvo, če bodo izpolnjene zaveze, podane na vrhu evro skupine.

Načrt delovnih mest in rasti bo pomagal pri vlaganju v ljudi in podjetja v Grčiji. To predstavlja nadaljevanje podpore Komisije, ki ga je Grčija že bila deležna skozi čas krize, tako v smislu finančne podpore kot tehnične pomoči.

Kot izjemen ukrep z ozirom na edinstven položaj Grčije, je Komisija predlagala tudi ukrepe za izboljšanje likvidnosti. To namerava uresničiti tako, da se bodo lahko naložbe še vedno financirale v programskem obdobju 2007-2013. To bo vključevalo predčasno sprostitev zadnjih  5 % preostalih plačil EU, kar se običajno zadrži do zaključka programov, ter z vzpostavitvijo 100 % stopnje financiranja za obdobje 2007-2013. To bi pomenilo takojšnjo dodatno likvidnost, visoko okoli 500 milijonov evrov, grški proračun pa bi s tem privarčeval okoli 2 milijardi evrov.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je ob tem dejal: „Grčija je do zdaj prejela že več mednarodne finančne pomoči, kot je je v okviru Marshallovega načrta po koncu druge svetovne vojne prejela celotna Evropa. Dosedanjo pomoč smo pripravljeni še okrepiti, da Grčiji omogočimo obsežno gospodarsko okrevanje in uspešno izvedbo predlaganih reform: s 35 milijardami evrov lahko Grčija izboljša svojo privlačnost za vlagatelje in da upanje prebivalcem, zlasti mladim. Po dolgotrajnih in občasno mukotrpnih pogajanjih se moramo zdaj posvetiti prihodnosti. Ta novi zagon za zaposlovanje in gospodarsko rast je prispevek Komisije. Verjamem, da ga bodo Evropski parlament in države članice podprli in s tem omogočili hitro razpoložljivost denarja.“

Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5373_en.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>