euportal twitter euportal facebook

Nezakonite davčne prakse v Luksemburgu in na Nizozemskem

Evropska komisija je odločila, da sta Nizozemska in Luksemburg z odobritvijo selektivnih davčnih ugodnostim družbama Fiat Finance and Trade in Starbucks, kršila pravila EU o državni pomoči. Po poglobljenih preiskavah, ki so se začele junija 2014 je Komisija ugotovila, da je davčno stališče, ki ga je izdal davčni organ, umetno znižalo davek, ki ga je plačalo podjetje.

Davčna stališča so patronatske izjave, ki jih izdajajo davčni organi, da bi podjetju napovedali, kako bo izračunan njegov davek od dohodkov pravnih oseb ali kako bodo uporabljene posebne davčne določbe in so povsem zakonita. V primerih Fiata in Starbucks-a pa je Komisija ugotovila, da sta davčni stališči v preiskavi podprli umetne in zapletene metode za določitev dobička podjetij, ki se obdavči. Ti dobički ne odražajo gospodarske realnosti, saj so bili določeni z uporabo cen za blago in storitve, ki so se prodajali med podjetji v skupinah Fiat in Starbucks (t. i. transferne cene), te pa ne ustrezajo tržnim razmeram. Posledično je bila večina dobička podjetja za praženje kave skupine Starbucks preusmerjena v tujino, kjer ni bila obdavčena, finančno podjetje skupine Fiat pa je plačalo davke le za manjši del svojih dejanskih dobičkov.

Komisija je Luksemburgu in Nizozemski odredila, da mora od podjetij Fiat oz. Starbucks izterjati neplačane davke, da se izniči njuna neupravičena konkurenčna prednost in da se morata obravnavata enako kot druga podjetja v podobnih razmerah. Zneska izterjave znašata od 20 do 30 milijonov evrov za vsako podjetje. Sklep Komisije pa prav tako pomeni, da za podjetji ne more več veljati ugodnejša davčna obravnava, ki sta jo zagotavljali ti davčni stališči.

Komisija nadalje preiskuje prakse izdajanja davčnih stališč v vseh državah članicah EU, pri čemer ne izključuje dodatnih formalnih preiskav davčnih stališč, če se bo pokazalo, da se ne spoštujejo pravila EU o državni pomoči. Formalne preiskave davčnih stališč v Belgiji, na Irskem in v Luksemburgu se še niso zaključile. Vsak od teh primerov se ocenjuje posamezno in današnje odločitve ne vplivajo na izid preiskav Komisije, ki še potekajo.

Komisarka Margrethe Vestager, ki je pristojna za politiko konkurence, je od tem povedala:„Davčna stališča, ki umetno znižujejo davčno obremenitev podjetja, niso skladna s pravili EU o državni pomoči in so nezakonita. Upam, da bosta današnji odločitvi Komisije vplivali na ravnanje vlad držav članic in podjetij. Vsa podjetja, bodisi velika ali majhna, multinacionalna ali ne, bi morala plačati pošten delež davkov.

Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_sl.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>