euportal twitter euportal facebook

Nov predlog proračuna za leto 2016

Evropska komisija je predstavila proračun EU za leto 2016, ki naj bi znašal 143,5 milijarde EUR v plačilih (za 1,6 % več kot v letu 2015) ter 153,5 milijarde EUR pri obveznosti (za 5,3 % manj kot v letu 2015). „Obveznosti“ se nanašajo na znesek financiranja, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, „plačila“ pa na dejansko izplačana sredstva.

Proračun bo, po mnenju Komisije, uporabljen za oživitev evropskega gospodarstva in pomoč pri izboljševanju življenja v Evropi in drugje. Sredstva bodo vložena v spodbujanje inovacij, ustvarjanje delovnih mest, pomoč pri zbliževanju držav članic in regij, učinkovitejše obvladovanje migracij ter nadaljnjo krepitev vloge EU kot svetovnega akterja.

Skoraj polovica (66,58 milijarde EUR) je namenjena spodbujanju rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti. Proračun podpira tudi politične prednostne naloge Evropske komisije, na primer energetsko unijo in enotni digitalni trg, prek programov, kot je instrument za povezovanje Evrope (1,67 milijarde EUR v letu 2016). 1,8 milijarde EUR (30 % več kot v letu 2015) je namenjene programu Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki bo 4 milijonom oseb po vsej EU v obdobju 2014–2020 pomagal pri delu in študiju. Povečanje konkurenčnosti prek raziskav in inovacij s programi, kot je Obzorje 2020 (10 milijard EUR v letu 2016, kar je povečanje za 11,6 % v primerjavi z letom 2015). 2 milijardi EUR v obveznostih in 500 milijonov EUR v plačilih za jamstveni sklad EFSI, da se sprosti 315 milijard EUR v okviru naložbenega načrta za Evropo. O uredbi o EFSI, vključno s proračunskimi vidiki nove naložbene strukture, še potekajo pogajanja med Evropskim parlamentom in državami članicami. Za kmete pa je namenjenih 42,86 milijarde EUR.

Proračun EU se odziva tudi na razvoj dogodkov v evropskem sosedstvu in drugih regijah. Za odziv na zunanje krize, na primer v Ukrajini in Siriji, in za humanitarno pomoč tistim, ki jo potrebujejo, je na voljo 9,5 milijarde EUR (+28,5 %). Sredstva za evropski instrument sosedstva in instrument za razvojno sodelovanje se bodo povečala na 2,1 milijarde EUR (+34 %) oziroma 2,7 milijarde EUR (+27 %).

Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5046_sl.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>