euportal twitter euportal facebook

Poročilo o širitvi na Zahodni Balkan in Turčijio

6.10.2020 – Komisija je danes sprejela sporočilo o širitveni politiki EU in širitveni sveženj 2020. Letna poročila, v katerih je ocenjeno izvajanje temeljnih reform na Zahodnem Balkanu in v Turčiji, so predstavljena skupaj z jasnejšimi in natančnejšimi priporočili ter smernicami za naslednje korake teh partneric, v skladu z okrepljeno metodologijo širitve. Verodostojen napredek na področju pravne države je še vedno velik izziv, ki je pogosto povezan s pomanjkanjem politične volje. Spremembe v pravosodni kulturi so po vsej regiji Zahodnega Balkana še vedno počasne, zavezanost načelu neodvisnosti sodstva pa ni zadostna. Boj proti korupciji je na splošno izgubil zagon, rezultati v večini partneric pa so še daleč od izpolnjevanja zahtev za članstvo. Lansko leto je bilo najmanj napredka na področju svobode izražanja in pluralnosti medijev. Več: tukaj

Vir: EC Prss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>