euportal twitter euportal facebook

Potrebujemo evropsko strategijo za socialna stanovanja, meni Evropski ekonomsko-socialni odbor

6.12.2019 – Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poziva k odločnejšim stanovanjskim politikam EU in je na javni konferenci, ki je bila 4. decembra 2019 v Bruslju, pozval EU, naj sprejme nujne skupne ukrepe na tem področju: stanovanjske politike na evropski ravni morajo sprejeti cenovno dostopne hiše za vse Evropejce. Evropska unija mora govoriti z enim glasom in ustrezno ukrepati na področju socialnih stanovanj. Glede na stanovanjsko krizo, ki jo trenutno doživlja Evropa, so potrebni nujni ukrepi. Resnična nevarnost čezmernih stanovanjskih stroškov ne vpliva več samo na najbolj prikrajšane, temveč tudi na vedno večji del preostalega prebivalstva. Stanovanjske politike na evropski ravni ne smejo biti omejene na pomoč ranljivim posameznikom in ljudem v stiski, ampak jih je treba razširiti z namenom zagotavljanja cenovno ugodnih domov za vse. Zlasti bi morale politike ustrezati družinskim potrebam, spodbujati visokokakovostna in energetsko učinkovita stanovanja, spodbujati družbeno mešanico stavb in mestnih območij ter se ločevati ločevanja. EESO je na javni konferenci o socialnih stanovanjih: storitev splošnega pomena za zagotavljanje dostojne, energetsko učinkovite in cenovno ugodne nastanitve za vse ?, ki je potekala v Bruslju 4. decembra 2019, pregledala različne stanovanjske politike EU in pozvala k skupni strategije na evropski ravni. Pierre Jean Coulon, predsednik oddelka EESO za promet, energetiko, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN), je poudaril, da bi bil lahko energetski prehod uspešen le, če se ponovno potrdi socialna razsežnost stanovanj. Več:tukaj

Copyright European Union

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>