euportal twitter euportal facebook

Zeleni dogovor

21.9.2020 – V skladu z evropskim zelenim dogovorom in ciljem EU, da do leta 2050 postane prvo podnebno nevtralno gospodarstvo, je Komisija danes sprejela revidirane smernice o državni pomoči v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. Cilj smernic, ki bodo veljale za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2021, je  zmanjšati tveganje za selitev virov CO2Gre za prakso podjetij, da preselijo proizvodnjo v države zunaj EU z manj ambicioznimi podnebnimi politikami, kar vodi k manjši gospodarski aktivnosti v EU, emisije toplogrednih plinov na svetovni ravni pa ostanejo enake. Revidirane smernice državam članicam zlasti omogočajo, da podjetjem v tveganih sektorjih izplačajo nadomestilo za del višjih cen električne energije, ki so posledica signalov o ceni ogljika, ki jih je ustvaril sistem EU za trgovanje z emisijami (t. i. posredni stroški emisij). Hkrati bi čezmerna nadomestila podjetjem lahko bila v nasprotju s cenovnimi signali, ki jih sistem EU za trgovanje z emisijami ustvarja za spodbujanje stroškovno učinkovitega razogljičenja gospodarstva in ustvarjanje neupravičenega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu. Glede na navedeno bodo revidirane smernice ciljno usmerjale pomoč zgolj v sektorje, v katerih obstaja tveganje za selitev virov CO2 zaradi visokih posrednih stroškov emisij in močne izpostavljenosti mednarodni trgovini; določile stabilno stopnjo nadomestila v višini 75 % in odpravile nadomestilo za neučinkovite tehnologije;  ter nadomestila pogojile z dodatnimi prizadevanji zadevnih podjetij za razogljičenje. Revidirane smernice nadomeščajo prejšnje smernice, sprejete leta 2012, veljati pa bodo začele 1. januarja 2021. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>