euportal twitter euportal facebook

Erasmus+

23.septembra ob 9.00 začetek konference Erasmus +, lokacija Gospodarsko razstavišče(Dunajska cesta 18; dvorana Urška), med 9. in 13. uro.

Okvirni program konference

Na mednarodni konferenci bomo predstavili vizijo in namene programa ter smernice za njegov razvoj v naprej. Analiza uspehov in izzivov Erasmus+ ima namen izmenjave izkušenj in predstavitev predlogov izboljšav tistih, ki skrbijo za implementacijo projektov na terenu. Vse to s ciljem, da se v naslednjem obdobju program Erasmus+ še izbojša in doseže svoj namen.

9.00–9.05 OTVORITEV KONFERENCE: mag. Klemen Žumer, vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji

9.05–10.00 I. PANEL: Erasmus+: vizija, cilji in implementacija

· dr. Milan Zver, evropski poslanec in stalni poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+,

· dr. Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje mladino in šport, in

· dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Govorci bodo predstavili razloge za Erasmus+ ter vizijo, s katero želi Evropska unija prispevati k razvoju skupnega izobraževalnega prostora in evropski socializaciji mladih, hkrati pa izboljšati kakovost izobraževanja v Evropi in omogočiti mladim kar najbolje izkoristiti izredne priložnosti Evrope, združene v raznolikosti. Po uvodnih izhodiščih bodo svoje poglede s stališča uresničevanja politik programa lahko podali udeleženci, med katerimi bosta tudi direktorja obeh nacionalnih agencij dr. Alenka Flander (CMEPIUS) in Uroš Skrinar (MOVIT).

10.00–10.30 TISKOVNA KONFERENCA, na kateri bodo dr. Milan Zver, dr. Tibor Navracsics in dr. Maja Makovec Brenčič izpostavili evropske vidike programa Erasmus+ in vizijo ter izzive za prihodnost.

10.30–12.00 II. PANEL: Erasmus+: konkretne izkušnje in priložnosti za izboljšanje programa

· Romana Tomc, evropska poslanka (ELS)

· mag. Andreja Čufer, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

· dr. Boro Štrumbelj, direktor Direktorata za šport MIZŠ

· Katja Cerjak, vodja službe za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani

· Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije

· dr. Marijan Pogačnik, direktor Biotehniškega centra Naklo

· mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije

Panelisti bodo predstavili svoje videnje delovanja programa Erasmus+ ter analizirali pozitivne izkušnje in težave s katerimi se soočajo pri svojem delu na projektih v okviru Erasmus+ ter možnosti za izboljšavo, ki naj jih upošteva Evropski parlament. Panelisti predstavljajo izkušnje iz različnih področij Erasmus+, med drugim iz splošnega in terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževanja odraslih, mladinskih projektov in projektov na področju športa.

Poročilo Evropskega parlamenta o izvajanju Erasmus+

Erasmus+ je z letom 2014 združil vse predhodne evropske programe za mlade, izobraževanje in usposabljanje ter jim dodal tudi področje športa. V prenovljeni obliki želi izboljšati veščine in zaposljivost udeležencev, povečati zmogljivosti institucij ter spodbujati sodelovanje v raznolikosti.

Poenotenje programov je predvsem omogočilo organizacijo dejavnosti okrog treh ključnih ukrepov, ki zajemajo mobilnost posameznikov, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks ter podporo reformi politik. Precejšnje strukturne spremembe naj bi v primerjavi s predhodnimi programi prinesle poenostavitev, boljšo medsebojno povezanost podprogramov, hkrati pa s 40 odstotnim povišanjem finančnih sredstev Erasmus+ želi postati dostopnejši širšemu krogu kot kdaj koli prej. Slednje prinaša precej novosti, vendar tudi nekaj (novih) ovir za uporabnike.

V programu, ki sicer velja za evropsko zgodbo o uspehu, se še vedno najdejo možnosti za izboljšavo, povezane so z dostopnostjo tako organizacij kot posameznikov, motivacijo mladih in ustreznostjo ukrepov za uresničevanje ciljev na področjih izobraževanja, mladine in športa.

Evropska komisija v letu 2017 pripravlja vmesno evalvacijo programa Erasmus+, pri čemer bo v času priprav na to oceno, s svojo razpravo o uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev, pomembno prispeval tudi Evropski parlament. Osnutek poročila o izvajanju programa Erasmus+ bo v odboru CULT (Kultura in izobraževanje) predvidoma predložen 10. oktobra 2016.

O izvajanju Erasmus+ lahko preberete v študijah, ki jih je pripravil Evropski parlament (v angleškem jeziku):

· Erasmus+: Decentarlised implementation – first experiences.

· The Erasmus+ programme – European implementation assessment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>