euportal twitter euportal facebook

Regije&mesta,Bruselj 9.-12. oktober

2017 Evropski teden regij in mest praznjuje svoj 15. rojstni dan. Veselimo se tega ljubileja, a istočasno se je potrebno soočiti z izzivi, ki jih mora obravnavati regionalna in urbanistična politika v EU danes in v prihodnjih letih. Evropski teden bo potekal tik pred objavo kohezijskega poročila in predstavitvijo večletnega finančnega okvira v EU 2020-2026. S tega vidika bo dogodek idealna platforma za zbiranje in predstavljanje stališč regij in mest in zakonodajnih predlogov povezanih s kohezijsko politiko in razvojem podeželja.Več : tukaj

Program: tukaj  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>