euportal twitter euportal facebook

Internships, study placements and employment in the EU

PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE
Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) namreč med 1. septembrom 2018 in 28. februarjem 2019, za najmanj 3 in največ 6 mesecev, v svoje vrsti vabi sedem pripravnikov ali pripravnic, ki jih zanimajo področja zakonodaje o pomorski varnosti, odzivanja na onesnaževanje morja in sodelovanja med državami članicami pri zagotavljanju varnosti na morju. Svojo priložnost lahko najdete: pravniki, finančniki, upravni svetovalci, pomorščaki in navtiki, inženirji in informatiki, komunikologi in organizatorji dogodkov ter organizatorji v turizmu in sorodni profili. Mesečni dohodek: 969,71 EUR. Rok za prijavo: 24.5.2018
► http://bit.ly/EMSA_traineeship_2018

Evropska centralna banka (ECB) išče pripravnika prevajalca za slovenski jezik, za prevajanje (ne-pravnih besedil), pregled in korekturo besedil ter prepoznavanje, zbiranje in iznos terminologije, zlasti na področju ekonomije in financ. Osnovni pogoji: univerzitetna diploma iz prevajalstva ali sodobnih jezikov / odlično obvladovanje slovenskega jezika / zelo dobro znanje angleškega jezika. Zaželeno: (skoraj že) zaključen magistrski študij / poznavanje računalniško podprtih prevajalskih orodij / zanimanje za finančne in ekonomske zadeve / znanje katerega od drugih uradnih jezikov EU. Trajanje: 3–12 mesecev Mesečno plačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob Majni. Rok za prijavo: 22.5.2018
► http://bit.ly/ECB_tarineeships_translators

POZOR kemiki, biokemiki, ekotoksikologi, toksikologi, okoljevarstveni raziskovalci (z zaključenim univerzitetnim študijem)! Evropska agencija za kemikalije (ECHA), ki ureja kemikalije in biocide na trgu EU in si prizadeva za njihovo varno uporabo, razpisuje pripravniška delovna mesta v oddelku za vrednotenje. Na voljo so tudi pripravništva v drugih oddelkih (kot so npr. korporativne storitve in podpora sekretariatu), predvsem pa bodo nekaj dobrih priložnosti zase našli tudi pravniki in pravnice, ki jih zanimajo delovna področja agencije. Pripravništva pri ECHA so plačana. Začnejo se 1. septembra (ali v drugi polovici avgusta) in trajajo 6 mesecev. Delovno mesto: Helsinki. Rok za prijavo: 27.5.2018 ob 23h
► http://bit.ly/ECHA_traineeship-positions

Imaš univerzitetno diplomo iz mednarodnih odnosov, varnostnih študij, varstvoslovja, prava, ekonomije …? Enota za raziskave in inovacije agencije FRONTEX išče pripravnike za delo na projektu za usklajevanje zmogljivosti mejnega nadzora EU. Cilji projekta: (1) uskajevanje in izgradnja zmogljivosti mejnih kontrol v državah članicah; (2) razvoj dobrih praks na področju mejnega in kriznega upravljanja ter usposabljanja; (3) doseganje združljivosti in interoperabilnosti. Za delo na projektu je potrebno dobro poznavanje politik EU (priseljevanje in notranja varnost), zanimanje za tehnologije in inovacije, ki se uporabljajo na tem področju, ter močne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku. Pripravništvo se bo predvidoma začelo 1. septembra 2018 in bo trajalo 6 mesecev (možnost podaljšanja). Mesečni dohodek: 720 EUR. Delovno mesto: Varšava. Rok za prijavo: 30.5.2018 ob 23h
► bit.ly/FRONTEX_traineeships

Univerzitetni diplomanti mednarodnih odnosov, evropskih študij, prava ali sorodnih področji v agenciji FRONTEX lahko opravljajo tudi pripravništvo v sektorju za evropsko obalno stražo. Potrebna sta znanje in velik interes na področju obalne straže, kazenskega pregona, notranjih zadev in drugih dejavnosti na področju pomorstva, vključno s politikami in ukrepi EU. Pogoj je tudi temeljito znanje angleščine – pisno in ustno na stopnji C1, znanje francoskega jezika predstavlja prednost. Pripravništvo se bo predvidoma začelo 1. septembra 2018 in bo trajalo 6 mesecev (možnost podaljšanja). Mesečni dohodek: 720 EUR. Delovno mesto: Varšava. Rok za prijavo: 30.6.2018 ob 23h
► bit.ly/FRONTEX_traineeships

Svoje vrste bo strnil EUROPOL. V oddelek za korporativno komuniciranje od 1. junija dalje vabijo pripravnika_co za znamčenje, vizualno in spletno oblikovanje, za podporo pri izvajanju komunikacijske strategije in upravljanju vsebin ter razvoju znamke na spletih straneh agencije. Izobrazbeno ozadje: študij (dokončan ali v teku) na področju vizualnega, grafičnega in/ali spletnega oblikovanja, avdiovizualnega ali komunikacijskega področja, informacijskih tehnologij ipd. Med merili za izbor se nahajajo še prehodne izkušnje s tovrstnim oblikovanjem in/ali predhodno sodelovanje v komunikacijskih kampanjah. Potrebno je obvladovanje aplikacij IT, programov MS Office In Adobe CS Suite. Pripravništvo se opravlja najmanj 3 in največ 6 mesecev. Mesečno plačilo: 783 EUR. Delovno mesto: Haag. Rok za prijavo: 14.5.2018
► bit.ly/EUROPOL_branding_visual_web_design

Nove okrepitve potrebuje še Europolova platforma za usposabljanje strokovnjakov (EPE). Uspešni pripravnik bo sooblikoval strategijo, s pomočjo katere se bodo uporabniki – strokovnjaki (približno 12.000) na stroškovno učinkovit način preselili iz stare platforme na novejšo različico EPE. Projekt stažiranja bo obsegal oblikovanje gradiva za usposabljanja, ustvarjanje in posodabljanje spletnega wiikija (hitra stran) ter drugo podporo. Merila izbora: študij na področju pripravništva (dokončan ali v teku) / predhodno sodelovanje v spletnih skupnostih/platformah kot uporabnik (objavljanje vsebine) ali moderator / izkušnje z uporabo orodij za sodelovanje na področju izobraževanja, kot so wikiji / komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku ipd. Pričetek: 1. junij 2018. Pripravništvo se opravlja najmanj 3 in največ 6 mesecev. Mesečno plačilo: 783 EUR. Delovno mesto: Haag. Rok za prijavo: 13.5.2018
► bit.ly/EUROPOL_EPE_support_internship

Tvoj uspeh na trgu dela je odvisen predvsem od znanj in spretnosti, ki jih poseduješ? Da bi Evropejci dobili prave kvalifikacije, skrbi Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), agencija EU v Solunu v Grčiji. V svoj pripravniški program za leto 2018 vabijo 14 novih pripravnikov in pripravnic, ki bodo delali na 14 njihovih projektih, med katerimi so: Europass, evropska panorama znanj in spretnosti (marketing), evropski sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) in vseživljenjsko vodenje. Na voljo so tudi korporativna delovna mesta v tiskovni službi, knjižnici in dokumentacijski službi, za analitiko masovnih podatkov, v financah ter službi za statistiko in kazalnike… Pripravništva so namenjena mladim diplomantom in doktorskim študentom. Navadno trajajo 9 mesecev: od 1. oktobra do konca junija. Mesečni dohodek: 940,29 EUR. Rok za prijavo: 25.5.2018 ob 13h
► http://bit.ly/CEDEFOP_traineeship2018

Te zanima vzpostavljanje enotnega trga bančnih produktov? Naloga Evropskega bančnega organa (EBA) je zagotavljanje učinkovitega in usklajenega nadzora in pravne ureditve in ohranjanje finančne stabilnosti v EU. Na njihovi spletni strani so trenutku objavljena štiri pripravniška delovna mesta v naslednjih oddelkih organa: (1) oddelek za ureditev varnega in skrbnega poslovanja ter politiko nadzora (ali oddelek za koordinacijo politik), (2) pravni oddelek, (3) oddelek za ekonomske analize in statistiko, (4) oddelek za bančne trge, inovacije in potrošnike. Merila izbora večinoma zahtevajo drugo stopnjo univerzitetnega cikla (ponekod bo zadostovala tudi diploma) iz prava (EU), financ, bančništva, ekonomije, statistike, informatike ipd. Pripravništva trajajo 6 mescev (možnost podaljšanja). So plačana: 1.350 GBP. Delovno mesto: London. Rok za prijavo: 24.5.2018 ob 12h
► bit.ly/EBA_traineeships_2018

Imaš diplomo (ali zaključuješ študij) iz informatike, financ, ekonomije ipd.? Morda imaš tudi znanja s področja marketinga ali komuniciranja (prednost). Če si spreten_a z IT aplikacijami, napredno poznaš Excel ter analizo ter predstavljanje podatkov, te odlikuje še nekaj drugih spretnosti, potem lahko postaneš pripravnik_ca za vodenje kakovosti v oddelku za poslovne rešitve pri Evropskem investicijskem skladu (EIF) v Luxembourgu. Pripravništva so plačana in trajajo pet mescev. Rok za prijavo: 23.5.2018
► bit.ly/EIB_quality_management_trainee

Za tiste z (skoraj zaključeno) izobrazbo iz kvantitativnih znanosti ali vodenja poslov, Evropski investicijski sklad (EIF) razpisuje pripravništvo na področju upravljanja procesov v oddelku za projekte, procese in informacije. Zahtevano je poznavanje metod in tehnik modeliranja in obdelave podatkov, prednost pa bodo imeli kandidati z znanji o poslovnih procesih in orodjih za upravljanje informacij, med drugimi: IBM System Architect, MEGA, ARIS in zlasti MS Visio. Pripravništva so plačana in trajajo pet mescev. Delovno mesto: Luxembourg. Rok za prijavo: 21.5.2018
► bit.ly/EIB_process_management_trainee

Še vedno se lahko prijaviš:
Želiš delati z ljudmi iz vse Evrope, izboljšati svoje znanje tujih jezikov in si ob tem nabrati izkušnje za delo v mednarodnem okolju? Potem je pripravništvo v Evropskem parlamentu prava stvar zate. Parlament 2x letno razpisuje pripravništva Roberta Schumana, s katerimi univerzitetnim diplomantom najrazličnejših smeri omogoči, da se seznanijo z njegovim delom v okviru sprejemanja zakonodaje, prevajanja in odnosov z javnostmi. Prakso lahko opravljaš v Bruslju, Strasbourgu in drugih mestih v državah članicah EU. Pripravništva so plačana in trajajo pet mesecev. Prevajalske prakse, ki sicer lahko trajajo različno, so na voljo tudi za tiste, ki še študirajo (ti prejemajo nižje mesečno nadomestilo). Pričetek: v oktobru 2018. Več si poglej v VIDEU! Rok za prijavo: 15.5.2018
► http://bit.ly/EP_pripravnistvo

Varuh financ EU, Evropsko računsko sodišče organizira delovno prakso na področjih, povezanih z delom Sodišča, ki se bo pričela v septembru 2018, sicer pa vsako leto poteka v treh obdobjih. Delovna praksa se odobri za 3, 4 ali največ 5 mesecev. Lahko je plačana (1120 EUR mesečno) ali neplačana, odvisno od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Zanjo se lahko poteguješ, če imaš univerzitetno diplomo ali pa si končal_a vsaj štiri semestre univerzitetnega študija na enem od področij, ki je v interesu Sodišča: revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi, pravo, arhiviranje ipd. Kraj: Luxembourg. Rok za prijavo: 31.5.2018
► http://bit.ly/ERS_vloga_za_prakso

Medsebojno razumevanje je pogoj za skupno življenje in sožitje. V okviru Sveta Evrope deluje Evropski center za moderne jezike (ECML), ki vodi mednarodne projekte, si prizadeva za spodbujanje odličnosti na področju poučevanja in Evropejcem pomaga pri bolj učinkovitem učenju le teh. Dvakrat letno za študente dodiplomskega ali – še bolje – podiplomskega študija razpiše: (1) pripravništva v administraciji, ki pokrivajo podatkovne baze projektov in finančne dokumente centra; (2) programska pripravništva, za nemoten potek projektov jezikovnega izobraževanja; (3) pripravništva v centru za komuniciranje, dokumentacijo in vire; in (4) pripravništva za splet, ki se osredotočajo na delo na vizualni podobi centra. Pripravništva trajajo šest mesecev. Pogoj je znanje angleščine ali francoščine, zaželeno je osnovno znanje nemščine. Predvidena mesečna žepnina znaša 720 EUR. Kraj: Gradec. Rok za prijavo: 31.8.2018
► http://bit.ly/ECML_traineeship

ZAPOSLITVE
Že imaš delovne izkušnje ali pa te zanimajo vprašanja v zvezi z migracijami/begunci ter delo v večkulturnem okolju? Evropski azilni podporni urad (EASO) je objavil prosto delovno mesto uradnika za komunikacije – spremljanje družbenih omrežij. Uradnik bo raziskoval informacijske pokrajine ter razvijal komunikacijske vsebine, ki so/bodo na voljo v različnih jezikovnih skupnostih iz držav izvora in tranzita. Torej je za opravljanje tega dela je potrebno odlično poznavanje vsaj enega od naslednjih jezikov: turškega, sorani, severnokurdskega, paštunskega, darijskega, farsi, bangladeškega, urdujskega, hindijskega, igbo, edo, tigrajskega, ukrajinskega, ruskega. Pogoj za prijavo: z diplomo potrjena univerzitetna izobrazba in ustrezne vsaj enoletne delovne izkušnje. Zaposlitev za 3 leta (lahko se podaljša). Delovno mesto: Valletta, Malta. Rok za prijavo: 22.5.2018 ob 13
► bit.ly/EASO_uradnik_za_komunikacije

Rad_a delaš s podatki? Si pred kratkim diplomiral_a in svojo kariero šel razvijaš? Te navdušuje način ustvarjanja informacij in podatkov? Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) razpisuje prosto delovno mesto uradnik za podatke – spletni viri. Če uživaš v izzivu, ki ga predstavljajo oblikovanje in razvoj zbirk podatkov, njihovo učinkovito posodabljanje in pridobitev prilagojenih informacij z enim klikom, ti izrazi, kot so metapodatki in multivariatna analiza, kaj pomenijo ter rad_a delaš z Excelom, se prijavi! Zaposlitev za 3 leta (z možnostjo podaljšanja). Delovno mesto: Dublin. Rok za prijavo: 24.5.2018
► bit.ly/EUROFUND_uradnik_za_podatke

Institucije EU so aprila objavile nov stalni razpis za osebje za vzgojo in varstvo otrok uslužbencev. Iščejo se: (1) vzgojitelji/varuhi v podaljšanem bivanju in varstvu na prostem (otrok v starosti od 3,5 do 14 let); (2) vzgojitelji predšolskih otrok v vrtcu; (3) otroški negovalci/vzgojitelji otrok v starosti od 0 do 3 let v jaslih. Delovna mesta so večinoma na voljo v Bruslju in Luxembourgu, lahko pa tudi drugje po Evropi. Zahtevano je znanje drugega tujega jezika: angleščine, francoščine ali nemščine. Za zaposlitev v funkcionalno skupino FG II (evropski sistem javnih uslužbencev) je tipično zahtevana z diplomo potrjena posrednješolska izobrazba ali s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki ji sledijo ustrezne delovne izkušnje (več v razpisu). Zaposlitev za določen delovni čas. Rok za prijavo: stalni razpis!
► bit.ly/EPSO_osebje_za_varstvo_otrok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>