euportal twitter euportal facebook

Study on the Slovenian productivity

29.3.2018 – . Evropska komisija je objavila študijo o produktivnosti slovenskih podjetij, ki jo je generalni  direktorat Evropske komisije za gospodarske in finančne zadeve pripravil v sodelovanju s profesorjema Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani Polono Domadenik in Denisom Marinškom ter glavnim analitikom Gospodarske zbornice Slovenije Bojanom Ivancem.

 

Študija analizira razlike v produktivnosti med slovenskimi podjetji v obdobju 1994-2015. Konkretno analizira vpliv različnih dejavnikov (kot so velikost podjetja, lastništvo, naložbena politika in značilnosti posamezne panoge) na skupno faktorsko produktivnost (TFP), konkurenčnost in internacionalizacijo podjetij.

 

Kot kažejo ugotovitve študije, so bile naložbe v raziskave in razvoj stalno gonilo produktivnosti  pred  krizo  in  po  njej.  Za obdobje  pred  krizo  (1994–2008) in po njej  (2009-2015)  rezultati namreč kažejo, da so bila podjetja, ki so porabila več sredstev za raziskave in razvoj, uspešnejša tako pred krizo kot tudi po njej. Študija kaže, da večjo produktivnost beležijo večja (korporativna) podjetja. Prav tako so bolj produktivna izvozno usmerjena podjetja, kar je še posebej značilno za obdobje po krizi. Na podlagi analize podatkovne zbirke o podeljenih subvencijah za raziskave in razvoj iz obdobja 1998-2015 študija ugotavlja tudi njihov vpliv na produktivnost in dobičkonosnost podjetij. Analiza je pokazala, da subvencije niso močno povečale produktivnosti podjetij (ob upoštevanju učinkov velikosti podjetij, panoge ter obdobja). Slednji rezultati verjetno odražajo težave podjetij v državni lasti med krizo in dejstvo, da so bile v obdobju recesije subvencije dodeljene predvsem podjetjem v težavah.Delni izsledki študije so bili vključeni v Poročilo o Sloveniji 2018, ki ga je Evropska komisija objavila 7. marca 2018 v sklopu evropskega semestra. To je letni cikel usklajevanja proračunskih, gospodarskih in reformnih procesov v državah članicah.Poročilo o Sloveniji 2018 namreč vključuje  posebno poglavje na temo produktivnosti (poglavje 4.4.1.). Razumevanje gonil produktivnost v Sloveniji je namreč pomembno za zagotavljanje, da trenutna visoka gospodarska rast postane vzdržna. Kot ugotavlja Poročilo o Sloveniji, “trenutni  pozitivni  obeti  odpirajo  priložnosti  za povečanje  potencialne  rasti  gospodarstva. Zaradi staranja prebivalstva  se  krči  delovna  sila,  zato  bodo naložbe in tehnološki napredek ključnega pomena za prihodnjo rast v državi”.

Source: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>