euportal twitter euportal facebook

Študija medjska pismenost

Evropski avdiovizualni observatorij je po naročilu Evropske komisije opravil študijo o medijski pismenosti v Evropi, v kateri je analiziral ukrepe v Evropski uniji za spodbujanje kritične presoje in razumevanja množičnih medijev. Gre za prvi takšen pregled področja v Evropi, ki vsebuje natančne analize glavnih trendov na podlagi 547 izbranih projektov. Avtorji ugotavljajo, da prevladujejo pobude za razvoj “kritičnega mišljenja”, sledijo pa jim projekti za “uporabo medijev”, ki so namenjeni izboljšanju sposobnosti iskanja, brskanja in uporabe medijskih vsebin in storitev. Med drugim navajajo, da igra civilna družba pomembno vlogo pri spodbujanju medijske pismenosti med mladimi zunaj rednih šolskih in študijskih programov. Študija navaja tudi pet konkretnih primerov projektov v Sloveniji, in sicer za varno uporabo interneta (Safe.si, Spletno oko, Tom telefon), računalniško opismenjevanje starejših (Simbioz@), infrastrukturni program Medijska pismenost, seznanjanje otrok s filmsko umetnostjo (Kinobalon) ter vzgojno-izobraževalni program animiranega filma Slon. Več: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/reporting-media-literacy-europe

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>