euportal twitter euportal facebook

Euro praznjuje dvajset let

17.1.2019 – Prvega januarja 1999 se je enajst držav članic odločilo za skupno valuto in uvedlo skupno monetarno politiko pod vodstvo ECB.  Ta zgodovinski trenutek je bil mejnik na poti, katere cilj je zagotavljati stabilnost in blaginjo v Evropi. Čeprav je evro star šele dvajset let, je že valuta 340 milijonov Evropejcev v 19 državah članicah. Evropskim gospodinjstvom, podjetjem in vladam je prinesel oprijemljive koristi: stabilne cene, nižje transakcijske stroške, zaščitene prihranke, preglednejše in bolj konkurenčne trge ter okrepljeno trgovino. Približno 60 držav po vsem svetu na tak ali drugačen način svoje valute veže na evro. Prizadevamo si za to, da bi evro lahko odigral svojo polno vlogo na mednarodnem prizorišču, in tu lahko dosežemo dodaten napredek. Pričakujemo, da se bodo evrskemu območju pridružile tudi druge države članice EU, ko bodo izpolnile merila za to.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>