euportal twitter euportal facebook

2018 poročilo Evropskega fiskalnega odbora

11.10.2018 – Evropski fiskalni odbor je objavil drugo letno poročilo o izvajanju fiskalnega okvira EU v letu 2017. Poročilo vsebuje celovito in neodvisno oceno izvajanja pakta za stabilnost in rast leta 2017, pri čemer izpostavlja pozitivni in negativni razvoj ter možnosti za izboljšanje. Odbor pozdravlja ponovno rahlo fiskalno konsolidacijo v evrskem območju kot celoti, obžaluje pa, da so nekatere države članice z velikimi fiskalnimi neravnotežji izpustile priložnost dobre gospodarske rasti, da bi hitreje zmanjšale javni dolg in ustvarile odpornejše javne finance. Evropski fiskalni odbor je neodvisno telo, ki svetuje Evropski komisiji glede splošnih usmeritev fiskalne politike evrskega območja in ocenjuje izvajanje okvira EU za finančno upravljanje. Ustanovljen je bil leta 2015, delovati pa je začel oktobra 2016, ko so bili imenovani njegovi člani. Ugotovitve poročila bodo prispevale k razpravam v okviru evropskega semestra in poglabljanju ekonomske in monetarne unije. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>