euportal twitter euportal facebook

56 miljonov pomoči za migrante v Grčiji

Evropska komisija se je 20. maja odločila, da bo namenila 56 milijonov evrov nujne pomoči za izboljšanje razmer za migrante v Grčiji ter povečanje zmogljivosti grških organov pri registraciji na novo prispelih migrantov in obravnavi njihovih prošenj za azil. Sredstva bodo omogočila izboljšanje razmer za ranljive migrante, povečanje človeških virov za hitrejšo registracijo in azilne postopke, izboljšanje IT-infrastrukture, dodatne možnosti tolmačenja in boljši dostop do informacij. Sredstva bodo namenjena različnim projektom: UNHCR bo prejel 30 milijonov evrov za podporo načrtu za odzivanje na izredne razmere za Grčijo in okrepitev zmogljivosti grške službe za azil ter nove službe za sprejem in identifikacijo. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) bo prejela 13 milijonov evrov za podporo najbolj ranljivim migrantom v Grčiji, grško ministrstvo za notranje zadeve in prenovo uprave ter grška azilna služba pa bosta prejela 13 milijonov evrov za povečanje učinkovitosti azilnih postopkov in registracije ter zagotavljanje operativne podpore državni policiji na zunanjih mejah. Financiranje bo pripomoglo k izvajanju načrta za odzivanje na izredne razmere, ki so ga pripravili Komisija, grški organi in drugi deležniki za obvladovanje trenutne humanitarne situacije na terenu in izvajanje določil izjave EU-Turčija z dne 18. marca. Od današnjega svežnja pomoči bo 46 milijonov evrov zagotovljenih iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF), 10 milijonov evrov pa iz Sklada za notranjo varnost (ISF). Od začetka leta 2015 je Komisija skupaj namenila 237 milijonov evrov nujne pomoči za podporo grškim organom ter mednarodnim in nevladnim organizacijam v Grčiji. Nujna pomoč dopolnjuje 509 milijonov evrov sredstev, ki so že bila dodeljena Grčiji v okviru nacionalnih programov za obdobje 2014–2020 (294,5 milijonov evrov iz AMIF-a in 214,7 milijonov evrov iz ISF-ja).

Vir : EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>