euportal twitter euportal facebook

Evropski nalog za prijetje

18.9.2019-Evropska komisija ugotavlja, da je evropski nalog za prijetje najpogosteje uporabljen instrument EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, odkar je bil uveden leta 2004. Leta 2016 je bilo izdanih 16.636 evropskih nalogov za prijetje, leta 2017 pa 17.491. Leta 2017 je bilo med državami predanih več kot 7.000 oseb, osumljenih hudih kaznivih dejanj in terorizma. Od prijetja do odločitve o predaji je povprečno minilo 15 dni, kadar se je oseba strinjala s predajo, oziroma 40 dni, kadar se ni strinjala. Čeprav so med državami članicami velike razlike glede trajanja postopka predaje, se je postopek v povprečju zelo skrajšal. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>