euportal twitter euportal facebook

Obzornik kulture v mestih

8.10.2019 – Evropska komisija je danes objavila drugo izdajo obzornika kulturnih in ustvarjalnih mest. Publikacija je orodje za primerjavo in spodbujanje ustvarjalnega in kulturnega potenciala evropskih mest, kar je bistvenega pomena za spodbujanje gospodarske rasti in socialne kohezije. Po uspešni prvi izdaji leta 2017 letošnji obzornik predstavlja posodobljen popis evropskega kulturnega in ustvarjalnega bogastva, ki ga ponuja večji vzorec 190 mest v 30 državah, vključno z Norveško in Švico. Obzornik je pripravilo Skupno raziskovalno središče, služba Komisije za znanost in znanje, spremlja pa ga prenovljeno spletno orodje, ki mestom omogoča, da sama dodajajo podatke za natančnejši opis in podrobnejšo primerjavo. Med slovenskimi mesti sta v obzornik vključena Ljubljana in Maribor.Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>