euportal twitter euportal facebook

84 % anketiranih nasprotuje premikanju ure v Evropi

31.8.2018 -Predhodni rezultati javnega posvetovanja o prehajanju na poletni čas kažejo, da 84 % anketiranih nasprotuje premikanju ure v Evropi. Rezultati kažejo tudi, da več kot tri četrtine anketirancev (76 %) izkušnje s spreminjanjem časa dvakrat na leto ocenjuje kot zelo negativne ali negativne. Kot razloge za prenehanje spreminjanja časa so anketiranci navajali pomisleke v zvezi s škodljivim vplivom na zdravje, povečanjem števila prometnih nesreč ali premajhnimi prihranki energije. Končni rezultati javnega posvetovanja bodo objavljeni v naslednjih tednih, Evropska komisija pa bo Evropskemu parlamentu in državam članicam EU predložila predlog o spremembi sedanje ureditve premikanja ure. Na posvetovanje, ki je potekalo od 4. julija do 16. avgusta 2018, se je odzvalo 4,6 milijona ljudi iz vseh 28 držav EU oziroma 0,89 % prebivalstva EU, kar je največ doslej pri katerem koli posvetovanju Komisije. Udeležba v Sloveniji je bila 0,73-odstotna. 87 % anketiranih v Sloveniji bi ukinilo premikanje ure, 13 % pa obdržalo trenutno ureditev. Poleg tega jih 80 % pravi, da ima s premikanjem ure negativne ali zelo negativne izkušnje. Večina držav članic ima dolgo tradicijo ureditev spreminjanja časa, od katerih mnoge segajo vse do prve in druge svetovne vojne oziroma naftne krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je Evropska unija postopoma sprejemala zakonodajo, po kateri bi se vse države članice dogovorile o uskladitvi spreminjanja časa in tako odpravile razlike med nacionalnimi ureditvami. Od leta 1996 vsi Evropejci zadnjo nedeljo v marcu ure premaknemo eno uro naprej, zadnjo nedeljo v oktobru pa eno uro nazaj. Pravila EU niso bila namenjena temu, da bi harmonizirali ureditev časa v EU, temveč da bi rešili probleme, ki predvsem v prometnem in logističnem sektorju nastajajo zaradi neusklajenega premikanja ure med letom. Poleg prehajanja na poletni čas v Evropski uniji v državah članicah veljajo trije različni časovni pasovi ali standardni časi. Odločitev o standardnem času je v nacionalni pristojnosti. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>