euportal twitter euportal facebook

Avtomobilski izpusti in varnost – strožja pravila

29.5.2017- Komisija in države članice so danes dosegle dogovor, da se zagotovi, da proizvajalci avtomobilov celoti izpolnjujejo okoljevarstvene in varnostne zahteve v EU. Zakonodajni predlog je Komisija predlagala januarja 2016, vendar nova pravila uvajajo spremembe v sistemu, ki omogoča avtomobilom vstop na tržišče.Komisar Elżbieta Bieńkowska, pristojen za notranji trg in industrijo, je povedala: “Skoraj dve leti v škandal z emisijami, bomo še slišali nove obtožbe razodetij in preiskave, da je skrajni čas, da imamo verodostojen sistem za izdajo dovoljenj.”Predlog Komisije za uredbo o homologaciji in tržnem nadzoru motornih vozil želi zagotoviti bolj neodvisno testiranje vozil in več pregledov za avtomobile, ki so že v obtoku. Predlog predvideva tudi večje pristojnosti EU nad nacionalnimi organi, testnih centrih in proizvajalcih, vključno z možnostjo, da Komisija naloži globe proizvajalcem. Prav tako vključuje obveznost proizvajalcev avtomobilov, da odobri ustreznim organom dostop do njihove programske opreme za emisije. Več:http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1468_en.htm

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>