euportal twitter euportal facebook

Bending EU single market

5.5.2021 – Komisija je danes sprejela tudi predlog uredbe o tujih subvencijah, ki izkrivljajo enotni trg, ki bo ključna za uresničevanje industrijske strategije EU, saj bo zagotovila enake konkurenčne pogoje ter spodbujala pravičen in konkurenčen enotni trg. Namen predloga je zapolniti regulativno vrzel na enotnem trgu, saj so subvencije, ki jih dodeljujejo vlade držav zunaj EU, trenutno večinoma nepreverjene, subvencije, ki jih dodeljujejo države članice, pa so predmet natančnega nadzora. Pravila EU o konkurenci, javnih naročilih in instrumentih trgovinske zaščite tako ne veljajo za tuje subvencije, ki prejemnikom zagotavljajo nepošteno prednost pri prevzemih podjetij EU, sodelovanju pri javnih naročilih v EU ali izvajanju drugih komercialnih dejavnosti v EU. V skladu s predlagano uredbo bo Komisija pooblaščena, da razišče finančne prispevke, ki jih dodelijo javni organi države nečlanice podjetjem, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v EU, ter po potrebi odpravi njihove izkrivljajoče učinke. V zvezi s tem uredba predlaga uvedbo treh orodij, dveh, ki temeljita na priglasitvi, in splošnega orodja za preiskavo trga. Če Komisija ugotovi, da tuja subvencija obstaja in da izkrivlja konkurenco, bo po potrebi proučila morebitne pozitivne učinke tuje subvencije in te učinke primerjala z negativnimi učinki izkrivljanja. Kadar negativni učinki prevladajo nad pozitivnimi učinki, bo Komisija lahko uvedla izravnalne ukrepe ali sprejela zaveze zadevnih družb za odpravo izkrivljanja. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>