euportal twitter euportal facebook

Brexit brez dogovora

4.9.2019 – Evropska komisija je danes še zadnjič pozvala vse državljanke in državljane ter podjetja EU, naj se pripravijo na scenarij izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora 31. oktobra 2019.  Komisija je danes objavila podroben kontrolni seznam, ki bo podjetjem, ki trgujejo z Združenim kraljestvom, pomagal pri končnih pripravah. Poudarja, da morajo biti vsi deležniki seznanjeni s svojimi odgovornostmi in potrebnimi formalnostmi v čezmejni trgovini. Komisija poleg tega predlaga Evropskemu parlamentu in državam EU, naj za primer izstopa brez dogovora sprejmejo tehnične prilagoditve v zvezi s trajanjem ukrepov EU na področju prometa. Predlaga tudi, da se ukrepi za ribiški sektor ter možnost sodelovanja Združenega kraljestva v programih EU ob izpolnitvi ustreznih pogojev podaljšajo na leto 2020. Komisija sozakonodajalcema tudi predlaga, da sta Solidarnostni sklad EU in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji na voljo za podporo podjetjem, delavkam in delavcem ter državam članicam, ki jih bo scenarij brez dogovora najbolj prizadel. Komisija še opozarja, da so za pripravo na vse scenarije odgovorni vsi deležniki. Ker je izstop brez dogovora možen scenarij, jih poziva, naj se prepričajo, da so sprejeli vse potrebne ukrepe za pripravljenost nanj. Komisija je med pripravami na scenarij brez dogovora od leta 2017 predložila 19 zakonodajnih predlogov, ki sta jih Evropski parlament in Svet EU že sprejela. Sprejela je tudi 63 nezakonodajnih aktov in objavila 100 obvestil o pripravljenosti. Novih ukrepov ne načrtuje. Za obdobje po izstopu je ustanovila tudi klicni center za uprave držav članic. Državljanke in državljani EU se lahko za več informacij in vprašanja o tem, kako se pripraviti na scenarij brez dogovora, obrnejo na službo Europe Direct, in sicer prek brezplačne telefonske številke 00 80067891011 kjer koli v EU v katerem koli uradnem jeziku EU. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>