euportal twitter euportal facebook

CETA – deležniki pozvani k sodelovanju

22.1.2018 -Evropska komisija je pozvala k opredelitvi področij za prihodnje sodelovanje v okviru sporazuma CETA. Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med Kanado in Evropsko unijo CETA je začel začasno veljati 21. septembra 2017. Podpisnici sta se dogovorili, da v okviru sporazuma vzpostavita Forum za regulativno sodelovanje, ki obema stranema omogoča prostovoljno sodelovanje na področjih skupnega interesa, ki lahko na primer prispevajo k izboljšanju varnosti hrane in varstva okolja. Delo v forumu je usmerjeno tudi v odpravo nepotrebnih regulativnih razlik, zmanjševanje upravnega bremena in spodbujanje nemotenega trgovanja med partnericama. Komisija zdaj poziva vse deležnike, tudi predstavnike akademskih krogov, možganskih trustov, civilne družbe, nevladnih organizacij, sindikatov, podjetij in potrošniških organizacij, da predlagajo področja za prihodnje sodelovanje med partnericama. Predloge je mogoče oddati do 16. februarja 2018. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>