euportal twitter euportal facebook

David Sassoli novi predsednik Evropskega parlamenta

3.7.2019 – Evropski poslanci so danes za novega predsednika Evropskega parlamenta izvolili Davida Sassolija, ki je v drugem krogu glasovanja prejel 345 od 667 veljavnih glasov. David Sassoli se je rodil 30. maja 1956 v Firencah. Evropski poslanec je od leta 2009, na majskih volitvah je bil ponovno izvoljen na listi italijanske Demokratske stranke (S&D) za tretji mandat. Parlament bo vodil do januarja leta 2022. V kratkem nagovoru po izvolitvi se je Sassoli poslankam in poslancem zahvalil za izkazano zaupanje: “V zadnjih mesecih je mnogo ljudi spodbujalo delitve in konflikte, za katere smo menili, da so zgolj žalosten opomin na našo zgodovino. Vendar pa so ljudje pokazali, da še vedno verjamejo v to izjemno pot, ki edina zagotavlja odgovore na globalne izzive, ki so pred nami. Moramo oživiti naš integracijski proces in EU preoblikovati tako, da se bo lahko močneje odzivala na potrebe naših državljanov, ponudila ustrezne odgovore na njihove skrbi in na vse bolj razširjene občutke izgubljenosti med ljudmi”. Sassoli je prav tako izpostavil ključne prednostnega naloge Evropskega parlamenta v prihodnjih letih. “Smo sredi pomembnih sprememb: brezposelnost mladih, migracije, podnebne spremembe, digitalna revolucija, novo ravnotežje moči v svetu, če jih naštejem le nekaj, ki zahtevajo nove zamisli in pogum”. Za položaj predsednika Evropskega parlamenta so se potegovali štirje kandidati, ki so pred glasovanjem na kratko predstavili svojo vizijo vodenja. Ska KELLER (Zeleni, Nemčija), Sira REGO (GUE/NGL, Španija) David SASSOLI (S&D, Italija)in Jan ZAHRADIL (ECR, Češka) Pravila za izvedbo volitev Skladno s 15. členom Poslovnika Evropskega parlamenta lahko kandidate predlagajo bodisi politične skupine ali najmanj ena dvajsetina poslancev (vsaj 38 poslancev). Volitve se izvedejo s tajnim glasovanjem. Za izvolitev je potrebna absolutna večina oddanih veljavnih glasov, torej 50% plus en glas (16. člen). Prazne ali neveljavne glasovnice se pri izračunu potrebne večine ne upoštevajo. V kolikor v prvem krogu ni izvoljen noben kandidat, se lahko v drugem krogu pod enakimi pogoji pomerijo isti ali drugi kandidati. Po potrebi se postopek ponovi v tretjem krogu. V kolikor tudi v tretjem krogu nihče ni izvoljen, se v zadnjem, četrtem krogu pomerita kandidata, ki sta v tretjem krogu prejela največ glasov. Izvoljen je kandidat, ki prejme večje število glasov. Naslednji koraki Poslanke in poslanci bodo danes izvolili tudi 14 podpredsednikov parlamenta, jutri pa še 5 kvestorjev.

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>