euportal twitter euportal facebook

Decembrsko zasedanje Sveta EU

Med 17. in 18. decembrom se je sestal vrh Evropskega sveta. Predsedniki vlad in držav članic EU so na decembrskem zasedanju razpravljali predvsem o migracijskih vprašanjih, boju proti terorizmu, poročilu o ekonomski in monetarni uniji, ki ga je pripravila peterica predsednikov, dokončanju enotnega trga ter načrtih Združenega kraljestva glede referenduma. Sprejeli so tudi sklepe o Siriji.

Glede migracij so se voditelji držav članic dogovorili, da se morajo odpraviti pomanjkljivosti na schengenskih zunanjih mejah, zlasti z zagotavljanjem sistematičnih varnostnih preverjanj v ustreznih zbirkah podatkov. Zagotoviti  se mora tudi sistematična in dosledna identifikacija, registracija in odvzem prstnih odtisov. Sprejeti se tudi morajo ukrepi s katerimi bi preprečili zavračanje registracije, kot tudi konkretni ukrepi za zagotavljanje, da se vračanje in ponovni sprejem oseb, ki nimajo dovoljenja za bivanje, dejansko izvajata.

Voditelji držav so se nadalje dogovorili, da je treba delo v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo pospešiti, še posebej v zvezi z (1) učinkovitejšim gospodarskim in fiskalnim upravljanjem za povečanje konkurenčnosti, ekonomskega zbliževanja in trajnosti; (2) zunanje podobe Evro območja, za boljše predstavljanje svoje vrednosti v svetovnem gospodarstvu ter (3) Bančne unije za krepitev finančne stabilnosti v območju evra.

Na dnevnem redu pa se je znašel  tudi Referendum Velike Britanije o izstopu iz EU. Evropski svet je o tem  opravil politično izmenjavo mnenj. Po vsebinski in konstruktivni razpravi, so se voditelji držav članic strinjali, da bodo tesno sodelovali, da bi našli obojestransko zadovoljive rešitve na vseh štirih področjih, ki jih je izpostavil David Cameron, na zasedanju Evropskega sveta 18. in 19. februarja 2016.

Vir: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/12/201512-EUCO-conclusions_pdf/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>