euportal twitter euportal facebook

Digitalna preobrazba EU

19.2.2020 – Komisija je danes predstavila svoje zamisli in ukrepe za digitalno preobrazbo za vse, ki bo odražala najpomembnejše evropske vrline: odprtost, pravičnost, raznolikost, demokratičnost in samozavest. Gre za evropsko družbo, ki temelji na digitalnih rešitvah, ki postavljajo ljudi na prvo mesto. Podjetja bodo dobila nove priložnosti, krepil pa se bo tudi razvoj zaupanja vredne tehnologije. Vse to bo spodbujalo odprto in demokratično družbo ter živahno in trajnostno gospodarstvo. Digitalizacija ključno prispeva tudi k boju proti podnebnim spremembam in prehodu na zeleno gospodarstvo. Danes predstavljena evropska strategija za podatke in možnosti politike za zagotavljanje na človeka osredotočenega razvoja umetne inteligence so prvi koraki na poti k tem ciljem. Cilj evropske strategije za podatke je Evropski uniji zagotoviti mesto vzornika in vodilne sile na področju družbe, ki izkorišča moč podatkov. V ta namen namerava EU z vzpostavitvijo dejanskega evropskega podatkovnega prostora, tj. enotnega trga podatkov, sprostiti neuporabljene podatke in omogočiti njihov prosti pretok za vse znotraj Evropske unije in med različnimi sektorji, od česar bodo imeli koristi državljani, podjetja, raziskovalci in javne uprave. Evropska komisija predlagala več ukrepov, ki bi omogočili vzpostavitev tega prostora. Najprej bo predlagala vzpostavitev ustreznega regulativnega okvira za upravljanje s podatki, dostop do njih in njihovo ponovno uporabo.  Komisija podpira razvoj tehnoloških sistemov in naslednje generacije infrastrukture, ki bodo EU in vsem akterjem omogočili, da zgrabijo priložnosti podatkovnega gospodarstva.   Uvedla bo tudi specifične ukrepe po sektorjih, da bi vzpostavila evropske podatkovne prostore, na primer na področju industrijske proizvodnje, zelenega dogovora, mobilnosti ali zdravstva. Hkrati si bo prizadevala za še večje zmanjšanje vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih med Evropejci in proučila, kako lahko državljanom omogoči večji nadzor nad tem, kdo lahko dostopa do njihovih strojno tvorjenih podatkov.   Evropska komisija je danes predstavila tudi belo knjigo o  razvoju zanesljive umetne inteligence, ki temelji na odličnosti in zaupanju. V partnerstvu z zasebnim in javnim sektorjem namerava pritegniti sredstva vzdolž celotne vrednostne verige in ustvariti prave spodbude za hitrejše sprejemanje umetne inteligence. Sistemi umetne inteligence so lahko zapleteni in lahko v določenih razmerah prinašajo znatna tveganja, zato je bistveno vzpostavljanje zaupanja.  Jasna pravila morajo rešiti probleme bolj tveganih sistemov umetne inteligence, ne da bi pri tem preveč obremenil manj tvegane. Še vedno veljajo Stroga pravila EU o varstvu potrošnikov, preprečevanju nepoštenih poslovnih praks ter varstvu osebnih podatkov in zasebnosti.  Na zelo občutljivih področjih, na primer v zdravstvu, policijskem nadzoru in prometu, bi morali sistemi umetne inteligence zagotavljati preglednost, sledljivost in človeški nadzor.  Za učenje tveganih sistemov in njihovo pravilno delovanje so potrebni nepristranski podatki, da se zagotovita spoštovanje temeljnih pravic, zlasti nediskriminacije. Uporaba tehnologij prepoznavanja obrazov za biometrično identifikacijo na daljavo je danes na splošno prepovedana, saj se lahko uporabljajo le v izjemnih, ustrezno utemeljenih in sorazmernih primerih ob upoštevanju zaščitnih ukrepov ter na podlagi nacionalne ali EU zakonodaje. Komisija želi začeti široko razpravo o tem, kakšni pogoji, če sploh kateri, bi morda lahko upravičili nekatere izjeme.  Za manj tvegane aplikacije umetne inteligence Komisija predlaga prostovoljni sistem označevanja, če uporabljajo višje standarde.   Mnenje in predloge, ki jih bodo zainteresirani do 22. maja 2020 Komisiji posredovali v javnih posvetovanjih o beli knjigi in o evropski strategiji za podatke bo Evropska komisija uporabila pri oblikovanju nadaljnjih ukrepov na teh področjih. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>