euportal twitter euportal facebook

Direktiva o čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah gospodarskih družb

18.11.2019 – Svet Evropske unije je sprejel direktivo o čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah gospodarskih družb, ki zagotavlja jasne usklajene postopke na teh področjih znotraj enotnega trga EU. Nova pravila o čezmejni mobilnosti bodo gospodarskim družbam prihranila stroške in čas ter bistveno izboljšala varstvo zainteresiranih strani v primerjavi s sedanjim stanjem, ki se odraža v razdrobljenih pravilih in pomanjkanju pravne varnosti. Direktiva vključuje stroge zaščitne ukrepe za zaščito pravic delavcev, zlasti pravico do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja v upravnih odborih družb, pa tudi pravic manjšinskih delničarjev in upnikov med čezmejnimi operacijami. Nova pravila bodo tudi pripomogla k preprečevanju goljufij ali zlorab, saj bo v takšnih okoliščinah mogoče čezmejno operacijo ustaviti. Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>