euportal twitter euportal facebook

Državna pomoč: Komisija preiskuje nove zaveze NLB

26.1.2018 – Evropska komisija je začela poglobljeno preiskavo, da bi ocenila, ali novi ukrepi, ki jih predlagajo slovenski organi glede prestrukturiranja Nove Ljubljanske banke (NLB), v zadostni meri nadomeščajo odložitev prodaje banke na obdobje po koncu leta 2017.

Delna prodaja delnic Slovenije v NLB je ključna zaveza za zagotovitev dolgoročne sposobnosti preživetja NLB, na podlagi katere je Komisija decembra 2013 lahko odobrila znatno državno pomoč NLB v višini do 2,32 milijarde evrov. Slovenija je maja 2017 zaprosila za postopno prodajo svojih delnic NLB v dveh tranšah, kar je Komisija tudi odobrila. Vendar pa Slovenija po tem, ko je junija 2017 zadržala prodajo NLB, ni izvedla prodaje prve tranše svojih delnic v NLB do konca leta 2017. Prav tako ni imenovala skrbnika, da bi tako izpolnila alternativno zavezo o odprodaji njenih balkanskih hčerinskih družb. Glede na to, da Slovenija ni izpolnila svojih zavez, državna pomoč NLB iz leta 2013 ni bila izvedena zakonito.

Komisija poleg tega dvomi, da se alternativni ukrepi, ki jih je decembra 2017 predlagala Slovenija, lahko štejejo za enakovredne prvotni zavezi Slovenije. Zaradi navedenega je danes začela poglobljeno preiskavo. Slovenski organi in druge zainteresirane tretje osebe imajo tako možnost, da predložijo pripombe na predhodno mnenje Komisije, ne da bi to vplivalo na izid preiskave.

Evropska komisarka Margrethe Vestager, pristojna za politiko konkurence, je dejala: „Slovenija je predlagala spremembe svoje zaveze o prodaji 75 % svojih delnic v NLB in je zamudila rok iz obstoječe zaveze. Države članice so dolžne izpolnjevati svoje zaveze. Na tej stopnji Komisija dvomi, da je novi predlog Slovenije enakovreden prvotni zavezi, zato je začela poglobljeno preiskavo. Poskrbeti moramo, da bo NLB, ki je prejela znatno državno pomoč, dolgoročno sposobna preživeti, in sicer tudi zaradi slovenskih davkoplačevalcev. Pri tem moramo zagotoviti enako obravnavo vseh držav EU V času te preiskave bomo še naprej konstruktivno sodelovali s slovenskimi organi.“ Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>