euportal twitter euportal facebook

EK investira v krožno gospodarstvo

15.2.2019 – Evropska komisija je danes napovedala naložbe v višini 116,1 milijona evrov za 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov, ki bodo financirani v okviru programa LIFE za okolje in podnebne ukrepe. Z naložbami se bodo podprli projekti v Avstriji, Bolgariji, Estoniji, Grčiji, Italiji, Sloveniji, na Češkem, Finskem, Madžarskem in Portugalskem. Nova sredstva iz programa LIFE bodo v kombinaciji z drugimi viri omogočila mobilizacijo več kot 3,2 milijarde evrov dodatne podpore za projekte, ki bodo podprli prehod Evrope na nizkoogljično krožno gospodarstvo. Integrirani projekti na Češkem, Madžarskem, Portugalskem in v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) bodo pripomogli k ohranitvi narave v Evropi s podpiranjem učinkovitega izvajanja politike na področju biotske raznovrstnosti in izboljšanjem upravljanja omrežja zaščitenih območij EU Natura 2000. Projekti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pa se osredotočajo na izpolnjevanje nacionalnih zahtev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na Finskem, v Italiji in Sloveniji (LIFE IP CARE4CLIMATE). Projekti bodo tovrstno zmanjšanje dosegli z gradnjo zmogljivosti, cestnim prometom brez emisij in sekvestracijo ogljika. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>