euportal twitter euportal facebook

Energetska politika v EU

14.10.2020- Evropska komisija je danes sprejela vrsto predlogov in poročil o energetski politiki, ki so bistveni za izvajanje evropskega zelenega dogovora ter evropsko uresničitev podnebne nevtralnosti do leta 2050 in ambicioznih ciljev zmanjšanja emisij za leto 2030. S strategijo za val prenove za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb Komisija namerava v naslednjih desetih letih vsaj podvojiti stopnjo prenove ter tako zagotoviti večjo energijsko učinkovitost in učinkovitejšo rabo virov. To bo izboljšalo kakovost življenja ljudi, ki v teh stavbah prebivajo ali jih uporabljajo, zmanjšalo emisije toplogrednih plinov v Evropi, spodbudilo digitalizacijo ter okrepilo ponovno uporabo in recikliranje materialov. Do leta 2030 bi lahko prenovili 35 milijonov stavb in ustvarili 160.000 dodatnih zelenih delovnih mest v gradbenem sektorju. Strategija EU za zmanjšanje emisij metana določa ukrepe za zmanjšanje emisij metana v Evropi in na mednarodni ravni. Predstavlja zakonodajne in nezakonodajne ukrepe v sektorjih energije, kmetijstva in odpadkov, ki predstavljajo približno 95 % emisij metana, povezanih s človekovo dejavnostjo po vsem svetu. Metan je za ogljikovim dioksidom drugi največji povzročitelj podnebnih sprememb. Poleg tega je močno lokalno onesnaževalo zraka, ki povzroča resne zdravstvene težave. Poročilu o stanju energetske unije za leto 2020 in ločene ocene 27 nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov analizirajo pot in ambicije posameznih držav članic za dosego podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030. Splošna ocena kaže, da so države članice sposobne doseči te cilje in pri tem večinoma dobro napredujejo. V poročilih je poudarjen prispevek, ki ga energetska unija lahko doprinese k okrevanju EU po gospodarski krizi, ki jo je povzročil COVID-19. Več: tukaj

Vir: EC Press

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>