euportal twitter euportal facebook

EU in Zahodni Balkan povečala sodelovanje na področju varnosti

5.10.2018 – Evropska unija je danes z Albanijo podpisala sporazum o sodelovanju med Albanijo in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) pri upravljanju meja. Sporazum Evropski agenciji za mejno in obalno stražo omogoča usklajevanje operativnega sodelovanja med državami članicami EU in Albanijo pri upravljanju zunanjih meja EU. Evropska mejna in obalna straža bo lahko na zunanji meji izvajala ukrepe, v katere bodo vključene ena ali več sosednjih držav članic in Albanija. To lahko vključuje intervencije na albanskem ozemlju, če se Albanija s tem strinja. Dejavnosti, ki jih sporazum zajema, so namenjene obravnavanju nedovoljenih migracij, zlasti nenadnih sprememb migracijskih tokov, in boju proti čezmejnemu kriminalu, vključujejo pa lahko zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči na meji. Za vsako operacijo se morata Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter Albanija dogovoriti o načrtu. Osnutek sklepa o sklenitvi sporazuma mora sedaj odobriti Evropski parlament. Več : tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>