euportal twitter euportal facebook

Erasmus še bolj vključujoč in mednaroden

24.1.2019 – Program mobilnosti Erasmus+ je ponovno dosegel rekordne številke. Letno poročilo za leto 2017 kaže, da v njem sodeluje vse več ljudi, število projektov pa raste.  Erasmus+ postaja tudi bolj vključujoč in mednaroden. Leta 2017 je EU v program vložila rekordnih 2,6 milijarde evrov, kar je 13 % več kot leta 2016.  V okviru Erasmusa je 2017 študiralo, se usposabljalo ali prostovoljno delalo skoraj 800 000 ljudi, kar je 10% več kot leta 2016. V 22 400 projektih je sodelovalo 84 700 organizacij. V akademskem letu 2016/2017 je del študijskih obveznosti v tujini opravilo več kot 400 000 študentov in zaposlenih na univerzah.  Erasmus+ pa ni namenjen le študijskim izmenjavam, temveč tudi dijakinjam in dijakom ter osebju v poklicnem usposabljanju (160 000), mladim in mladinskim delavcem (158 000) ter osebju v izobraževanju odraslih (6 400). Projektov sodelovanja med šolami se je udeležilo 110 000 učiteljev in učiteljic, 110 000 učencev in 47 000 članov šolskega osebja. Iz programa se je financiralo 162 športnih projektov, pri katerih je sodelovalo 930 organizacij, vključno z desetimi neprofitnimi športnimi prireditvami. Erasmus+ zagotavlja več priložnosti in dodatna sredstva za udeležence iz prikrajšanih socialno-ekonomskih okolij. Leta 2017 se je visokošolske mobilnosti udeležilo skoraj 21 000 prikrajšanih študentov in osebja. Podatki za Slovenijo kažejo, da je leta 2017 program Erasmus+ s 14,34 milijona evrov podprl 289 projektov mobilnosti, v katerih je sodelovalo 8 524 ljudi. V študijskem letu 2016/2017 je del študijskih obveznosti ali usposabljanj v tujini opravilo 1 958 mladih, v Sloveniji pa se je izobraževalo ali usposabljalo 2 684 mladih iz tujine. Nemčija, Španija in Avstrija so tri najbolj priljubljene destinacije za slovenske udeležence v programu. Vir: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>