euportal twitter euportal facebook

Erasmus+ odslej tudi virtualen

15.3.2018 – Erasmus+, eden najbolj prepoznavnih in uspešnih programov EU, danes k svojim ukrepom mobilnosti dodaja spletno različico, s pomočjo katere se bo povezalo več študentov in mladih iz evropskih držav in južnega sosedstva EU. Virtualne izmenjave Erasmus+ bodo v naslednjih dveh letih z digitalnimi učnimi pripomočki spodbudile medkulturni dialog in izboljšala spretnosti vsaj 25.000 mladih. Gre za dopolnitev tradicionalnega programa fizične mobilnosti, ki bi se v prihodnosti lahko razširil na druge regije sveta. Virtualne izmenjave Erasmus+ bodo potekale z vodenimi razpravami, mednarodnimi projektnimi skupinami, odprtimi spletnimi tečaji in usposabljanjem na področju zagovorništva. Tako se bodo lahko na primer mladi iz različnih držav enkrat tedensko povezali in s pomočjo moderatorja na podlagi vnaprej razdeljenega gradiva razpravljali o temah, kot so gospodarska gibanja ali podnebne spremembe. Vse aktivnosti bodo del visokošolskih izobraževalnih programov ali organiziranih mladinskih projektov. V pripravljalni fazi je pobuda vzbudila zanimanje univerz in mladinskih organizacij, vzpostavljenih je bilo že 50 partnerstev, 40 oseb pa je bilo usposobljenih za moderatorje razprav.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>