euportal twitter euportal facebook

EU Blockchain Observatory and Forum

1.2.2018 – Evropska komisija je danes ustanovila opazovalno skupino in forum EU za blokovne verige. Opazovalna skupina in forum bosta izpostavljala ključne dosežke tehnologije blokovnih verig, spodbujala evropske akterje ter okrepila evropsko sodelovanje med različnimi deležniki, dejavnimi na področju blokovnih verig. Komisija že od leta 2013 financira projekte v zvezi z blokovnimi verigami, do leta 2020 pa bo raziskavam na tem področju namenila 340 milijonov evrov. Prizadeva si, da bi akterjem na področju blokovnih verig omogočila večjo prepoznavnost, nadgradila obstoječe pobude, utrdila strokovna znanja ter spodbudila izboljšanje poslovnih procesov in uvajanje novih poslovnih modelov. Tehnologije blokovnih verig, ki shranjujejo sklope informacij, razširjenih po omrežju, veljajo za velik preboj, saj v ekonomske transakcije prek spleta vnašajo visoko raven sledljivosti in varnosti. Vplivale naj bi na digitalne storitve in preoblikovale poslovne modele na številnih področjih, kot so zdravstveno varstvo, zavarovalništvo, finance, energetika, logistika, upravljanje pravic intelektualne lastnine ali storitve javne uprave. Mnogi evropski inovatorji in podjetniki že ponujajo rešitve, ki temeljijo na blokovnih verigah. Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_sl.htm

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>