euportal twitter euportal facebook

Gospodarsko partnerstvo EU-Japonska

6.7.2017-Evropska unija in Japonska sta po 18 intenzivnih in konstruktivnih krogih pogajanj ter več srečanjih na tehnični in politični ravni danes dosegli načelni dogovor o glavnih elementih sporazuma o gospodarskem partnerstvu. To bo najpomembnejši dvostranski trgovinski sporazum, ki ga je EU kdaj koli sklenila in prvi te vrste, ki bo vključeval posebno zavezo Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah. S sporazumom o gospodarskem partnerstvu bo za EU in njene države članice odpravljena velika večina dajatev, ki jih plačujejo podjetja EU in znašajo do 1 milijarde EUR letno, japonski trg se bo odprl za ključne izvoznike EU na področju kmetijstva, v mnogih sektorjih pa bo na voljo več priložnosti. Sporazum določa najvišje standarde na področju dela, varnosti ter varstva okolja in potrošnikov, v celoti ščiti javne službe, v enem od poglavij pa je obravnavan trajnostni razvoj. Prav tako temelji na visokih standardih za varstvo osebnih podatkov, ki sta jih tako EU kot tudi Japonska nedavno dodatno utrdili v svoji zakonodaji o varstvu podatkov, in jih krepi. Pogajanja so se začela leta 2013 in se bodo o preostalih tehničnih vprašanjih nadaljevala predvidoma do konca leta, ko naj bi bilo sprejeto končno besedilo sporazuma. Komisija bo nato dokument pravno preverila in sporazum prevedla v vse uradne jezike EU ter ga predložila v odobritev državam članicam in Evropskemu parlamentu.Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>