euportal twitter euportal facebook

EU nataliteta

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat se je v Evropski uniji leta 2015 rodilo več kot 5,1 milijona otrok. Med državami članicami so največ rojstev zabeležili v Franciji (799.700), sledijo Združeno kraljestvo (776.700), Nemčija (737.600), Italija (485.800), Španija (418. 400) in Poljska (369.300). V Sloveniji se je po podatkih Eurostata leta 2015 rodilo 20.641 otrok. Leta 2015 se je v EU rodilo 40.217 več otrok kot leta 2001 (+0,8 %). Največji relativni porast so v tem obdobju beležili Švedska (+25,6 %), Češka (+22,1 %), Slovenija (+18,1 %) in Združeno kraljestvo (+16,1 %), največji upad pa Portugalska (-24,2 %), Nizozemska (-15,8 %), Danska (-11,1 %), Romunija (-10,4 %) in Grčija (-10,2 %). V povprečju so bile ženske v EU ob rojstvu prvega otroka leta 2015 stare skoraj 29 let (28,9 leta). Najmlajše so bile v Bolgariji (26 let),najstarejše pa v Italiji (30,8 leta). V Sloveniji so bile leta 2015 ženske ob rojstvu prvega otroka v povprečju stare 28,7 leta. Celotno poročilo :tukaj

Vir : EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>