euportal twitter euportal facebook

EU proračun – načrt za okrevanje

29.5.2020 – Kot je napovedala predsednica von der Leyen, bo osrednji del načrta za okrevanje gospodarstva novi mehanizem za okrevanje in odpornost. Instrument vključuje predlagani proračun v višini 560 milijard evrov iz instrumenta „Next Generation EU“, od tega nepovratna sredstva v vrednosti do 310 milijard evrov in možnost posojil v višini do 250 milijard evrov. Cilj instrumenta bo podpirati naložbe in reforme, ki so nujne za trajno okrevanje, izboljšati gospodarsko in socialno odpornost držav članic ter podpreti zeleni in digitalni prehod. Na voljo bo vsem državam članicam, vendar se bo podpora osredotočila na tiste dele Unije, ki so najbolj prizadeti in kjer so potrebe po odpornosti največje. To bo pomagalo preprečiti vse večje razlike med državami članicami in pripraviti evropska gospodarstva na prihodnost. Komisija predlaga tudi novo pobudo REACT-EU za večjo kohezijsko pomoč državam članicam, da bi bila njihova gospodarstva bolj odporna in trajnostna v času okrevanja po krizi. To bo most med nujnimi ukrepi in dolgoročnim okrevanjem. Programi, kot sta Evropski socialni sklad in Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, bodo lahko črpali iz dodatnih 55 milijard evrov sredstev. Po izteku nujnih kriznih ukrepov bo kohezijska politika ključna za zagotovitev uravnoteženega okrevanja na dolgi rok ter preprečevala nesimetrije in odstopanja v rasti med državami članicami in znotraj njih. Komisija zato prilagaja tudi svoje predloge prihodnjih programov kohezijske in socialne politike, da bi čim bolj okrepila naložbe v okrevanje; npr. v krepitev zdravstvenih sistemov, v panoge, kot sta turizem in kultura, v podporo malim in srednje velikim podjetjem, zaposlovanje mladih, izobraževanje in v preprečevanje revščine med otroki.Komisija krepi tudi mehanizem za pravični prehod, ključni element evropskega zelenega dogovora, da bi zagotovila socialno pravičnost pri prehodu na okoljsko nevtralno gospodarstvo, ki bo najbolj prizadel premogovno in ogljično intenzivne regije.  Evropska komisija je predstavila svoj predlog za instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod. Instrument se bo izvajal v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in bo spodbujal naložbe, ki podpirajo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo. Do njegove uporabe bodo upravičene premogovniške regije in regije z ogljično intenzivnim gospodarstvom. Vključeval bo za 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz proračuna EU in do 10 milijard evrov v obliki posojil iz lastnih virov Evropske investicijske banke. Pomagal bo mobilizirati naložbe v višini 25 do 30 milijard evrov v regijah in območjih, ki jih bo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo najbolj prizadel, pri čemer bodo imele prednost tiste z omejenimi zmogljivostmi za soočanje s stroški prehoda.Komisija je predlagala nov, ambiciozen in samostojen zdravstveni program za obdobje 2021–2027 – program EU za zdravje (EU4Health). S proračunom v višini 9,4 milijarde evrov bo pomembno prispeval k okrevanju po COVID-19, saj v ospredje postavlja krepitev zdravja prebivalstva EU, večanje odpornosti zdravstvenih sistemov ter spodbujanje inovacij v zdravstvenem sektorju. Program bo odpravil vrzeli, ki jih je razkrila sedanja zdravstvena kriza, ter zagotovil ustrezno pripravljenost zdravstvenih sistemov EU na prihodnje, tudi čezmejne nevarnosti za zdravje. Več: tukaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>