euportal twitter euportal facebook

EU strategija proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi

14.4.2021 – Evropska komisija je včeraj predstavila novi petletni strategiji EU za boj proti organiziranemu kriminalu in za boj proti trgovini z ljudmi. Nova strategija EU za boj proti organiziranemu kriminalu določa orodja in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bi razdrli poslovne modele in strukture čezmejnih kriminalnih združb, tako na spletu kot zunaj njega. Osredotoča se na krepitev sodelovanja na področju kazenskega pregona in pravosodnega sodelovanja, boj proti strukturam organiziranega kriminala in visoko prednostno obravnavanim kaznivim dejanjem, odvzem dobička, ustvarjenega s kaznivimi dejanji, in zagotavljanje sodobnega odziva na tehnološki razvoj.  Organizirane kriminalne združbe se še naprej razvijajo in napredujejo, kar je razvidno iz hitre prilagoditve njihovih dejavnosti na koronavirusno pandemijo, na primer s povečanjem števila ponarejenih medicinskih izdelkov in primerov spletnega kriminala. Organizirane kriminalne združbe, dejavne v Evropi, so vpletene v različne kriminalne dejavnosti, pri čemer prevladujejo trgovina s prepovedanimi drogami, organizirani premoženjski kriminal, goljufije, tihotapljenje migrantov in trgovina z ljudmi. Leta 2019 so prihodki od kaznivih dejanj na glavnih trgih kriminalne dejavnosti znašali 1 % BDP EU, tj. 139 milijard evrov. Nova strategija za boj proti trgovini z ljudmi se osredotoča na preprečevanje kriminala, privedbo trgovcev z ljudmi pred sodišče ter zaščito in opolnomočanje žrtev. Trgovina z ljudmi v EU kljub napredku, doseženemu v zadnjih letih, ostaja resna grožnja. Žrtve trgovine z ljudmi so predvsem ženske in dekleta, večinoma za namene spolnega izkoriščanja.  V letih 2017 in 2018 je bilo v Evropski uniji več kot 14.000 registriranih žrtev. Ocenjuje se, da trgovci z ljudmi po vsem svetu v zgolj enem letu ustvarijo dobičke v višini 29,4 milijarde evrov. Ker se pričakuje, da se bo izkoriščanje nadaljevalo, ker trgovci z ljudmi vse pogosteje delujejo prek spleta in ker bodo pandemične razmere izkoriščanje verjetno še olajšale, današnja strategija določa ukrepe, ki bodo EU in njenim državam članicam omogočili, da dodatno okrepijo svoj odziv. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>