euportal twitter euportal facebook

Eurobarometer o uživanju rib

10.9. 2021 – Po podatkih raziskave Eurobarometer o uživanju ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture dve tretjini Evropejcev uživa ribje proizvode vsaj enkrat mesečno. Kot je razvidno iz raziskave, pandemija COVID-19 ni bistveno vplivala na količino užitih morskih proizvodov v EU, čeprav je od leta 2018 mogoče zaznati rahel upad v obsegu 6 odsotnih točk, zlasti pri največjih potrošnikih. Kakovost in cena sta še vedno najpomembnejša dejavnika pri nakupu, kajti za 58 % evropskih potrošnikov je odločilen dejavnik za nakup videz proizvoda (npr. svežina), za 54 % pa cena. Majhen delež Evropejcev, ki so v času pandemije COVID-19 zmanjšali uživanje ribjih proizvodov, kot razlog navaja njihovo podražitev (33 %) ali spremembo lastnega finančnega položaja (25 %). Medtem pa Evropejci, pri katerih je mogoče zaznati porast uživanja ribjih proizvodov, kot razlog navajajo zdravstveno ozaveščenost (40 %) in prehranjevalne spremembe (35 %). V Sloveniji je ribje proizvode ali proizvode iz akvakulture enkrat mesečno uživalo 62 % vprašanih (v EU 65 %). Za Slovence so najpomembnejši dejavniki nakupa videz (59 %), poreklo (55 %) in cena (52 %) proizvoda. Raziskava izpostavlja pomen preglednih informacij o vseh vrstah ribjih proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Evropejci cenijo informacije, ki jih pridobijo na podlagi zakonodaje EU, zlasti glede roka uporabe, območja ulova, naziva vrste in podatkov, ali gre za gojen ali prostoživeči proizvod. Prav tako raziskava izkazuje potrebo potrošnikov po več informacijah z okoljsko konotacijo, kar dokazuje pomen strategije »od vil do vilic«, ki potrošnike med drugim spodbuja k izbiri trajnostno pridelane hrane. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>