euportal twitter euportal facebook

Eurodyce – nove smernice za podporo študentom v EU

16.11.2018 – Evropska mreža za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice je pred jutrišnjim svetovnim dnevom študentov objavila poročilo o šolninah na univerzah v Evropi in podpornih sistemih v evropskem visokošolskem izobraževanju 2018/2019. V poročilu je med drugim mogoče najti informacije o brezplačnih študijih v Evropi, državah z najvišjimi šolninami ter oblikami podpore za študente in najpogostejšimi prejemniki. Publikacija vsebuje podroben pregled glavnih značilnosti šolnin in sistemov podpore po posameznih državah. Vse evropske države ponujajo študentom vsaj eno vrsto neposredne javne finančne podpore, nepovratne pomoči ali posojila. Podpora je najpogosteje dodeljena socialno ali ekonomsko zapostavljenim študentom. Poročilo kaže, da v približno četrtini preučenih visokošolskih sistemov običajna letna šolnina v javno financiranih visokošolskih zavodih presega 1.000 evrov. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>