euportal twitter euportal facebook

Eurostat – delež energije iz obnovljivih virov v EU

24.1.2020-Evropski statistični urad Eurostat ugotavlja, da je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije EU dosegel 18,0 %. Leta 2017 je znašal 17,5 %, leta 2004 pa 8,5 %. Dvanajst držav članic EU je že doseglo zavezujoče nacionalne cilje za leto 2020. V Sloveniji je delež energije iz obnovljivih virov leta 2018 znašal 21,1 %, cilj za leto 2020 pa je 25 %. Slovenija je za svojim ciljem zaostajala za 3,9 odstotne točke in se uvrstila med pet držav EU na repu lestvice.Povečanje deleža energije iz obnovljivih virov je ključno za doseganje podnebnih in energetskih ciljev EU. EU naj bi do leta 2020 dosegla vsaj 22-% delež energije iz obnovljivih virov, do leta 2030 pa vsaj 32-%.Več:tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>