euportal twitter euportal facebook

Eurostat – pogojne obveznosti in slaba posojila po državah

Evropski statistični urad Eurostat je danes objavil podatke o pogojnih obveznostih in slabih posojilih države za leto 2015. Državna poroštva so v Sloveniji leta 2015 znašala 10,7 % BDP-ja. Obveznosti subjektov pod državnim nadzorom, ki ne spadajo v sektor država, so znašale 67,7 % BDP-ja. Slaba posojila (kjer je posojilodajalec država) pa so znašala 7,5 % BDP-ja, kar je bila najvišja vrednost med vsemi državami EU, za katere so na voljo podatki. Pogojne obveznosti zajemajo državna poroštva, obveznosti v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi, ki so evidentirane zunaj bilance stanja države ter obveznosti subjektov pod državnim nadzorom, ki ne spadajo v sektor država (javne družbe). Slaba posojila lahko državi povzročijo izgubo, če se ne poplačajo. Zbrani podatki Eurostata bodo izboljšali preglednost javnih financ v Evropski uniji, saj dajejo jasnejšo sliko o možnem učinku na finančni položaj držav članic.

Več : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7847969/2-30012017-AP-EN.pdf/482ede6a-3b02-419b-b4af-ac7a853f2a28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>