euportal twitter euportal facebook

Evropska državljanska pobuda: „Rešimo čebele!“

15.5.2019 – Evropska komisija se je danes odločila, da bo prijavila evropsko državljansko pobudo  “Rešimo čebele!”. Organizatorji pozivajo Komisijo, naj sprejme zakonodajo za ohranitev in izboljšanje habitatov za žuželke kot pokazatelje nepoškodovanega okolja. Državljanska pobuda se osredotoča na oblikovanje naslednjih zavezujočih ciljev: spodbujanje biotske raznovrstnosti kot krovnega cilja skupne kmetijske politike, drastično zmanjšanje uporabe pesticidov, prepoved škodljivih pesticidov brez izjem in reforma meril za upravičenost, spodbujanje strukturne raznolikosti v kmetijskih pokrajinah, učinkovito zmanjšanje vsebnosti hranil (npr. Natura 2000), učinkovito določanje ohranitvenih območij, okrepitev raziskav in spremljanja ter izboljšanje izobraževanja.  Komisija meni, da je pobuda pravno dopustna, zato jo bo prijavila. V tej fazi še ni preučila vsebine pobude. Prijava pobude bo potrjena 27. maja 2019, ko se bo začel enoletni postopek zbiranja podpisov v njeno podporo. Če bodo organizatorji v enem letu zbrali milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih držav članic, se bo Komisija morala na pobudo odzvati v treh mesecih. Komisija se bo odločila, ali bo zahtevo, izraženo v državljanski pobudi, upoštevala ali ne, v obeh primerih pa bo morala svojo odločitev obrazložiti. Več: tukaj

Vir: EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>