euportal twitter euportal facebook

Evropska komisija predstavila obsežni načrt za reformo pravil EU o DDV-ju

4.10.2017-Evropska komisija je predstavila načrt za največjo reformo pravil EU o DDV-ju v zadnjega četrt stoletja. Komisija predlaga, da se trenutni sistem DDV-ja korenito spremeni z obdavčitvijo prodaje blaga med državami EU na enak način, kot velja za prodajo blaga znotraj posameznih držav. Komisija si bo prizadevala za dosego sporazuma glede štirih temeljnih načel novega, dokončnega in enotnega območja DDV v EU. Ti štiri stebri zajemajo odpravo goljufij z obračunavanjem DDV-ja pri čezmejnem trgovanju med podjetji, vzpostavitev enotnega spletnega portala za obračun in plačilo, uvedbo načela, da se končni znesek DDV-ja vedno plača državi članici končnega potrošnika in po stopnji te države, ter zmanjšanje upravnih ovir, na primer poenostavitev pravil za izdajo računov. Predlog uvaja tudi model potrjenega davčnega zavezanca, ki bo zaupanja vrednim podjetjem omogočil lažje poslovanje. Izboljšan in posodobljen sistem bi prinesel koristi tako vladam kot podjetjem. Vsako leto se izgubi več kot 150 milijard evrov iz naslova DDV-ja, kar pomeni, da so države članice prikrajšane za prihodke, ki bi jih lahko na primer uporabile za šole, ceste in zdravstvo. Od te vsote se 50 milijard evrov ali 100 evrov na državljana EU letno izgubi zaradi čezmejnih goljufij z DDV-jem. Denar se lahko uporabi za financiranje kriminalnih organizacij, vključno s terorizmom. Po ocenah bi reforma zmanjšala ta znesek za 80 %. S predlagano reformo DDV-ja bi sistem postal tudi zanesljivejši in enostavnejši za uporabo za podjetja. Komisija želi uvesti sistem DDV-ja, ki bi pomagal evropskim podjetjem, da izkoristijo vse prednosti enotnega trga ter konkurirajo na globalnih trgih. Podjetja, ki poslujejo v več državah, imajo za 11 % višje stroške izpolnjevanja obveznosti kot podjetja, ki so dejavna samo na domačem trgu. Poenostavitev in posodobitev DDV-ja bi po oceni zmanjšala te stroške za 1 milijardo evrov. Več :tukaj

Source. EC Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>